The history of systemic cryotherapy in Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce

Authors :
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Abstract : W 2009 roku przypada 20. rocznica powstania pierwszej w Polsce komory niskotemperaturowej. Rocznica ta stanowi doskonałą okazję do podsumowania i oceny stanu wiedzy na temat zastosowania temperatur kriogenicznych. W ciągu tych lat krioterapia stała się jedną z podstawowych metod terapeutycznych medycyny fizykalnej. Aktywny udział wielu postaci wrocławskich środowisk naukowych w upowszechnianiu wiedzy i praktyki medycznej w zakresie krioterapii oraz stymulowanie rozwoju technik krioterapeutycznych stworzyły podwaliny wrocławskiej szkoły krioterapii, co dało podstawy do rozwoju krioterapii w Polsce.

This year (2009) the twentieth anniversary of the opening of the first low-temperature chamber in Poland, is celebrated. This anniversary is a perfect occasion to summarise and evaluate our knowledge regarding cryogenic temperatures applications. Cryotherapy became one of the most basic therapeutic methods in physical medicine. Active participation of Wroclaw’s scientists community in propagating knowledge and sharing medical experience in the field of cryotherapy, as well as development of new cryotherapeutic techniques, is somehow unique. They have created Wroclaw Cryotherapy School, which significantly contributed to development of cryotherapy in Poland.

Keywords : historia krioterapii w Polsce, krioterapia, komora kriogeniczna, history of cryotherapy in Poland, cryotherapy, cryogenic chamber,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 4
Page : 309 – 314

Bibliography
: 1. A. Sieroń, G. Cieślar (red.): Krioterapia – leczenie zimnem, a-medicapress, Bielsko-Biała 2007.
2. A. Strzałkowski (red): Polscy twórcy aparatury naukowej, Monografia 10, Polska Akademia Nauk, Kraków 2006.
3. H. Podbielska, W. Strek, G.J. Muller: Whole Body Cryotherapy, Acta Biomedical Engineering, vol. 1(1), 2006.
4. Z. Zagrobelny (red): Krioterapia miejscowa i ogolnoustmjowa, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003.
5. T. Yamauchi, S. Mogami, K. Miura: Various applications of the extreme cryotherapy and strenuous exercise program -focusing on chronic rheumatoid arthritis, Physiotherapy Rehab, vol. 5,1981, s. 35-39.
6. T. Yamauchi: Whole-body ay therapy is method of extreme cold -175 °C treatment initially used for Rheumatoid Arthritis, Festschrift fur Physikalische Medizin, Balneologie, Medizinische Klimatologie, vol. 15(5), 1986, s. 311-313.
7. R Fricke: Ganzkorperkdltetherapie in einer Kdltekammer mit Temperaturen urn -110 “C, Zeitschrift fur Physikalische Medizin, Balneologie, Medizinische Klimatologie, vol. 18,1989, s. 1-10
8. J. Bauer, E Hurnik, J. Zdziarski i in.: Zastosowanie termowizji w ocenie skutków bioterapii, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Infor-matica Medica, vol. 3,1997, s. 133-140.
9. J. Bauer, E Humik, J. Zdziarski i in.: Termowizja i jej zastosowanie w medycynie, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol.3,1997, s. 121-131.
10. J. Bauer, A. Skrzek: Fizjologiczne podstawy bioterapii, Inżynieria Biomedyczna-Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 3, 1997, s. 115-120.
11. D. Biały, K Zimmer, Z. Zagrobelny: Komora kriogeniczna – zalety zastosowania w rehabilitacji – doświadczenia własne, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 4,1998, s. 169-172.
12. D.Biały,Z.Zimmer,Z. Zagrobdny:Krioterapia ogólnoustrojowa w sporcie, Medycyna Sportowa, vol. 94,1999, s. 21-24.
13. D. Biały, K Zimmer, Z. Zagrobelny: Wpływ ogólnoustrojowej bioterapii na parametry krwi obwodowej kadry narodowej lekkoatletów, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 5,1999, s. 7-10.
14. J. Rymaszewska, D. Biały, Z. Zagrobelny i in.: Wpływ bioterapii ogólnoustrojowej na psychikę człowieka, Psychiatria Polska, vol. 34(4), 2000, s. 649-653.
15. D. Biały, K. Zimmer, A. Skrzek: Komora kriogeniczna – możliwości zastosowania w rehabilitacji, Balneologia Polska, vol. 40(34), 1998, s. 44-47.
16. D. Biały, K. Zimmer, M. Wawrzyńska: Skuteczność bioterapii ogólnoustrojowej na podstawie subiektywnej oceny zawodników sportów walki, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 7,2001, s. 17-22.
17. D. Biały, K. Zimmer, Zagrobelny: Wpływ ogólnoustrojowej bioterapii na parametry krwi obwodowej zawodników kadry narodowej lekkoatletów, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 5,1999, s. 7-10.
18. H. Gregorowicz, Z. Zagrobelny: Krioterapia ogółnoustrojowa: wskazania i przeciwwskazania, przebieg zabiegu i jego skutki fizjologiczne i kliniczne, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 4, 1998, s. 119-131.
19. H. Gregorowicz: Wpływ ogólnoustrojowej bioterapii na wybrane wskaźniki hemodynamiczne i wentylacji płuc w schorzeniach reumatycznych, Praca doktorska AM, Wrocław 1992.
20. H. Gregorowicz, R Dalidowski: Krioterapia w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM), Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 4,1998, s. 173-174.
21. M. Mraz, A. Skrzek, E. Gruszka i in.: Wpływ fizjoterapii z wykorzystaniem bioterapii ogólnoustrojowej na stabilność i równowagę pozycji stojącej pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, Fizjoterapia, vol. 9(1), 2001, s. 26-29.
22. A. Skrzek, M. Mraz, E. Gruszka: Krioterapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – wyniki wstępne, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 4, 1998, s. 69-72.
23. Z. Zagrobelny, B. Halawa, M. Negrusz-Kawecka i in.: Zmiany hormonalne i hemodynamiczne wywołane schładzaniem całego ciała chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, vol. 87(1), 1999, s. 3440.
24. Z. Zagrobelny, B. Halawa, K. Kuliczkowski i in.: Wpływ ogólnoustrojowej bioterapii w komorze niskotemperaturowej oraz leczenia ruchem na subpopulację limfocytów we krwi obwodowej u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów, Reumatologia, vol. 34(4), 1999, s. 763-771.
25. Z. Zagrobelny, B. Halawa, C. Niedzielski i in.: stężenie wybranych hormonów w surowicy i niektórych wskaźników hemodynamicznych u zdrowych ochotników poddanych jednorazowemu schładzaniu ciała w komorze kriogenicznej, Polski Tygodnik Lekarski, vol. 48(14-15), 1993, s. 303-305.
26. I. Hołowacz, H. Podbielska, R Hurnik i in.: Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica Informatica Medica, vol. 6(1-2), 2000, s. 3546.
27. C. Jezierski: Zastosowanie biostyrnulacji u chorych z zespołem Raynauda, Fizjoterapia, vol. 2(3), 1994, s. 17-19.
28. C.Jezierski: Wpływ zastosowanm biostyrnulacji i usprawniania na silę mięśni działających na stawy kolanowe u chorych z gonarthrosis, Fizjoterapia, vol. 2(3), 1994, s. 19-20.
DOI :
Qute : Skrzek, A. ,Skrzek, A. , Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 4/2009
facebook