Journal : Acta Energetica
Article : Idea of MGrid System for Multicarrier Energy MicroGrid Designing and Control

Authors :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Abstract : The idea of the MGrid system for multicarrier energy microgrid designing and control is presented in the article. The first part of the work contains reasons for undertaking the problem of complex optimisation of utilising various energy forms on the operation area of a typical microgid. The planned system functionality and architecture is also presented. Conclusions concerning expected advantages as a consequence of using the proposed system are discussed.

Autorzy przedstawili w artykule koncepcję systemu MGrid, wspomagającego projektowanie i sterowanie pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. Pierwsza część artykułu zawiera uzasadnienie podjęcia problemu kompleksowej optymalizacji wykorzystania energii w jej różnych postaciach – nośnikach, w odniesieniu do obszaru działania typowej mikrosieci. Omówiono planowaną funkcjonalność systemu oraz jego architekturę. Zaprezentowano również spodziewane korzyści, wynikające ze stosowania opracowywanego systemu.

Keywords : mikrosieci, optymalizacja, projektowanie, microgrids, optimisation, designing,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 4
Page : 20 – 30

Bibliography
: 1. Biczel P., Wytwarzanie energii w mikrosieciach Energy generation in microgrids, Automatyka – Elektryka – Zakłócenia 2011, issue 4.
2. Olszowiec P., Autonomiczne systemy elektroenergetyczne małej mocy. Mikrosieci Autonomous low power systems. Microgrids, Energia Gigawat 2009, issues 7–8.
3. Hatziargyriou N.D. et al., Microgrids, IEEE Power & Energy Magazine 2007, Vol. 5, No. 4, pp. 78–94.
4. Lasseter R. et al., White Paper on Integration of Distributed Energy Resources. The CERTS MicroGrid Concept, Consortium for Electric Reliability Technology Solutions (CERTS), CA, Tech. Rep. LBNL-50829, Apr. 2002.
5. Kueck J.D. et al., Microgrid Energy Management System, OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY, January 29, 2003.
6. Hatziargyriou N., Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids, Executive Summary Report Final Results, 2009.
7. Parol M., Wymiana energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią spółki dystrybucyjnej Electricity exchange between a microgrid and a distribution company’s grid, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2010, issue 8.
8. Baczyński D., Koncepcja obliczeń technicznych i ekonomicznych dla potrzeb lokalnych rynków energii Concept of technical and economic calculations for local energy markets, Rynek Energii 2008, issue 4, pp. 17–24.
9. Księżyk K., Parol M., Steady states analysis of microgrid operation, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2008, Vol. 84, issue 11, pp. 14–19.
10. Katiraei F., Iravani R., Power management strategies for a microgrid with multiple distributed generation units, IEEE Transactions on Power Systems 2006, Vol. 21, No. 4, pp. 1821–1831.
11. Oyarzabal J. et al., Agent based Micro Grid Management System. CD Proceedings of the Int. Conf. on Future Power Systems FPS 2005, November 16–18, 2005, Amsterdam, p. 6.
12. Parol M., Baczyński D., Automatyka zabezpieczeniowa oraz resynchronizacja mikrosieci Automatic protections and resynchronization of microgrids , VI Scientific and Technical Conference “Power grids in industry and the energy sector – Grids 2008”, Szklarska Poręba, 10–12 September 2008, pp. 19–26.
13. Hatziargyriou N.D. i in, Management of microgrids in market environment, presented at the International Conference on Future Power Systems, Amsterdam, Netherlands, 2005, available on the website: ieeexplore.ieee.org.
14. Kacprzak P.H. et. al., Multi-commodity Market Data Mode, Technical report, available at: http://www.openm3.org.
DOI :
Qute : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Wasilewski, J. , Idea of MGrid System for Multicarrier Energy MicroGrid Designing and Control. Acta Energetica nr 4/2014
Facebook