Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Identyfikacja metodą FT-NIR na przykładzie przemysłu farmaceutycznego

Authors :
Abstract : W dzisiejszym świecie wszechobecnej konkurencji jest bardzo ważne dla zakładów produkcyjnych wytwarzanie produktów bardzo wysokiej jakości przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Jednym ze sposobów jest monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych metodami umożliwiającymi szybkie i powtarzalne obliczenia ilościowe i jakościowe.

Keywords : przemysł farmaceutyczny, proces produkcyjny, kontrola procesu produkcyjnego, spektroskopia FT-NIR, spektroskopia bliskiej podczerwieni, analiza chemiczna, chemia analityczna, pharmaceutical industry, manufacturing process, control of the production process, FT-NIR spectroscopy, Near Infrared Spectroscopy, chemical analysis, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2001
Number : nr 3
Page : 26 – 28

Bibliography
:
DOI :
Qute : Identyfikacja metodą FT-NIR na przykładzie przemysłu farmaceutycznego. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2001
facebook