Journal : Acta Energetica
Article : Impact of Connections on Power System State Estimation

Authors :
Falkowski, D.
ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl,
Zarzycki, M.
PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl,
Golub, I. I.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru,
Voitov, O. N.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences,
Boloev, E. V.
Angarsk State Technical Academy,
Grządzielski, I.
Poznań University of Technology, ireneusz.grzadzielski@pbiat.pl,
Sroka, K.
Poznań University of Technology, krzysztof.sroka@put.poznan.pl,
Pic, J.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, JPic@dalkia.pl,
Łacny, A.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, ALacny@dalkia.p,
Kacejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Pijarski, P.
Lublin University of Technology, p.pijarski@pollub.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Kot, A.
AGH University of Science and Technology in Krakow, akot@agh.edu.pl,
Kubek, P.
Silesian University of Technology in Gliwice, pawel.kubek@polsl.pl,
Siwy, E.
Silesian University of Technology in Gliwice, edward.siwy@polsl.p,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Nowak, W.
AGH University of Science and Technology in Krakow, wieslaw.nowak@agh.edu.pl,
Tarko, R.
AGH University of Science and Technology in Krakow, rtarko@agh.edu.pl,
Okoń, T.
Wrocław University of Technology, Tomasz.Okon@pwr.wroc.pl,
Wilkosz, K.
Wrocław University of Technology, Kazimierz.Wilkosz@pwr.wroc.pl,
Abstract : Power system state estimation plays an essential role in modern computer systems in a dispatcher centre. Apart from reliability, it should have such features as: high accuracy of results, short performance time in each possible situation, i.e. it should ensure equally beneficial results for different states as well as for different connections in a power system. In the paper, the impact of power system topology on properties of state estimation is considered. To show differences of properties of state estimation for different power system topology, results of analysis for the IEEE 14-bus test system are presented. In the analysis, one takes into account the state of calculation process, the accuracy of estimation results and the number of iterations. At the end, from the point of view of power system state estimation, attention is paid to the most important consequences of a change of power system topology.

Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego odgrywa istotną rolę we współczesnych systemach komputerowych dyspozycji mocy. Oprócz niezawodności powinna ona posiadać takie cechy, jak: wysoka dokładność wyników, krótki czas realizacji w każdej możliwej sytuacji, tj. winna zapewnić równie korzystne wyniki dla rożnych stanów, jak również dla rożnych układów połączeń w systemie. W artykule rozpatrywany jest wpływ układu połączeń w systemie na właściwości estymacji stanu. W celu pokazania różnic właściwości estymacji stanu dla rożnych układów połączeń przedstawiono wyniki analiz dla 14-węzłowego systemu testowego IEEE. W analizach zwrócono uwagę na uwarunkowanie procesu obliczeniowego, dokładność wyników estymacji oraz liczbę iteracji, po której otrzymywany jest wynik. W zakończeniu artykułu zwrócono uwagę na najważniejsze konsekwencje zmiany układu połączeń systemu, z punktu widzenia estymacji stanu systemu elektroenergetycznego.

Keywords : system elektroenergetyczny, estymacja stanu, wektor stanu, power system, state estimation, state vector,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 1
Page : 114 – 124

Bibliography
: 1. Monticelli A., Electric Power System State Estimation, Proceedings of the IEEE 2002, No. 2 (88), pp. 262–282.
2. Wu F.F., Moslehi K., Bose A., Power System Control Centers: Past, Present, and Future, Proceedings of the IEEE 2005, No. 11 (93), pp. 1890–1908.
3. Okoń T., Wilkosz K., WLS state estimation in polar and rectangular coordinate systems for power system with UPFC: significanceof types of measurements, Modern Electric Power Systems, MEPS, September 2010, pp. 1–6.
4. Okoń T., Wilkosz K., Weighted-least-squares power system state estimation in different coordinate systems, Przegląd Elektrotechniczny 2010, No. 11 (86), pp. 54–58.
5. Okoń T., Wilkosz K., Influence of UPFC device on power system state estimation, IEEE PES Trondheim PowerTech, June 2011, pp. 1–8.
6. Gu J.W. et al., The Solution of Ill-Conditioned Power System State Estimation Problems Via the Method of Peters and Wilkinson, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems 1983, No. 10 (102), pp. 3473–3480.
7. Schweppe F.C., Wildes J., Power System Static State Estimation, Part I–III, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems 1970, No. 1 (89), pp. 120–135.
8. Jegatheesan R., Duraiswamy K., AC, Multi-terminal DC power system state estimation – a sequential approach, Elec. Machines and Power Systems 1987, No. 12, pp. 27–42.
9. Larson R.E., Tinney W.F., Peschon J., State Estimation in Power Systems, Part I: Theory and Feasibility, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems 1970, No. 3 (89), pp. 345–352.
10. www.ee.washington.edu/research/pstca/index.html.
11. Dopazo J.F. et al., State Calculation of Power Systems From Line Flow Measurements, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems 1970, No. 7 (89), pp. 1698–1708.
12. Dopazo J.F., Klitin O.A., Van Slyck L.S., State Calculation of Power Systems from Line Flow Measurements, Part II, IEEE Trans. On Power Apparatus and Systems 1972, No. 1 (91), pp. 145–151.
DOI :
Qute : Falkowski, D. ,Zarzycki, M. ,Golub, I. I. ,Voitov, O. N. ,Boloev, E. V. ,Grządzielski, I. ,Sroka, K. ,Pic, J. ,Łacny, A. ,Kacejko, P. ,Pijarski, P. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Lubośny, Z. ,Kot, A. ,Kubek, P. ,Siwy, E. ,Lubośny, Z. ,Dobrzyński, K. ,Klucznik, J. ,Nowak, W. ,Tarko, R. ,Okoń, T. ,Wilkosz, K. ,Wilkosz, K. , Impact of Connections on Power System State Estimation. Acta Energetica nr 1/2013
facebook