PL Wpływ wilgotności biomasy roślinnej na wydajność, jednostkowe zużycie energii oraz jakość peletu

Journal : Agricultural Engineering
Article : Impact of plant biomass moisture on efficiency, unit energy consumption and quality of pellet

Authors :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Plotnikov, S.
Viatka University in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w.golka@itep.edu.pl,
Kamiński, J. R.
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
Sadowska, U.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków, Urszula.Sadowska@ur.krakow.pl,
Żabiński, A.
on, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków,
Mudryk, K.
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Krakow,
Saitov, V. E.
Vjatka University of Life Sciences in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kurbanov, R.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kludzienko, Kłudzienko 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43, peter.savinyh@mail.ru,
Kazakov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Syčugov, Û.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Turubanov, N.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Isupov, A.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Misztal, W.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Šeljuto, B. V.
Belorussian University of Agriculture in Gorki,
Zajceva, M. M.
Belorussian University of Agriculture in Gorki,
Puczel, J.
Experimental Station for Cultivar Testing in Krzyżewo, pl Krzyżewo 26, 18-218 Sokoły, jolanta.puczel@wp,
Tomczyk, W.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków, wieslaw.tomczyk@ur.krakow.pl,
Wójcik, G. P.
Department of Production Organization and Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, grazyna_wojcik@sggw.pl,
Kostrubiec, M.
Department of Production Organization and Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa,
Wójcik, G. P.
Department of Production Organization and Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, grazyna_wojcik@sggw.pl,
Kostrubiec, M.
Department of Production Organization and Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa,
Abstract : The objective of the paper was to evaluate the impact of moisture in plant biomass designed for pellet production on its heating properties. The research was carried out in a pellet plant, located in Lubelskie Voivodeship. The research consisted in determination of moisture of the supplied biomass and the level of moisture of the manufactured pellet. The paper discusses the straw or hay pellet production process on the example of the selected enterprise with annual production of 60 thousand tonnes. During the period, when the tests were carried out, almost 6 thousand tonnes of raw materials i.e. grain, rapeseed, hay, camomile straw as well as a combination of straw and hay or rapeseed and rapeseed with hay were supplied to the plant. Average moisture of supplied raw materials was approximately 19%. On the other hand the manufactured heating pellet obtained moisture of approximately 14%. These values were within the range of those assumed by the company.

Celem opracowania była ocena wpływu poziomu wilgotności biomasy roślinnej przeznaczonej do produkcji peletu na jej właściwości opałowe. Badania przeprowadzono w wytwórni peletu, którego siedziba znajdowała się na terenie województwa lubelskiego. Badania polegały na wyznaczeniu wilgotności dostarczanej biomasy, a także poziomu wilgotności wyprodukowanego peletu. Omówiony został proces produkcji peletów ze słomy lub siana na przykładzie wybranego zakładu, którego roczna produkcja wynosi 60 tys. ton. Podczas okresu, w którym wykonywano badania do zakładu produkcyjnego dostarczono prawie 6 tys. ton surowców tj. słomy zbożowej, rzepakowej, siana, rumianku oraz mieszanki słomy z sianem lub rzepakiem, jak również rzepaku z sianem. Średnia wilgotność dostarczonych surowców wyniosła około 19%. Natomiast wyprodukowany pelet opałowy uzyskał wilgotność około 14%. Wartości te mieściły się w założeniach firmy.

Keywords : słoma, rodzaje słomy, wilgotność, wartość opałowa, straw, types of straw, moisture, calorific value,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 3
Page : 149 – 156

Bibliography
: Gradziuk, P., Grzybek, A., Kowalczyk, K., Kościk, B. (2002). Biopaliwa. Warszawa, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o., ISBN 83-7160-217-0.
Gradziuk, P. (2012). Pozyskanie i wykorzystanie słomy na cele energetyczne w ciepłownictwie i energetyce zawodowej w Polsce. XI konferencja Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku. Płońsk, Wydawnictwo MORD Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku, 31.
Grzybek, A. (2010). Modelling of biomass utilisation for energy purpose. Fokus Biofirsk Vol. 5 No. 6 Institute of Technology and Life Sciences, Copyright © by Norwegian Institute for Agricultural and Enviromental Research Norway 2010, 134.
Grzybek, A., Gradziuk, P., Kowalczyk, K. (2001). Słoma energetyczne paliwo. Warszawa, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o., 23-24.
Kołodziej, B., Matyka, M. (red.). (2012). Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Poznań, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ISBN 978-83-09-01139-2.
Kraszkiewicz, A., Kachel-Jakubowska, M., Szpryngiel, M., Niedziółka, I. (2013). Analiza wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych z surowców roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 167-173.
Król, M.J., Smagacz, J. (2008). Rozkład resztek pozbiorowych w glebie. Puławy, Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG – PIB, ISBN 8375620203.
Lewandowski, W.M. (2008). Współczesne technologie wykorzystania biomasy do celów energetycznych, w rola biomasy w produkcji energii. Białowieża, Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 47.
Lewandowski, W.M., Ryms, M. (2013). Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 141-143.
Niedziółka, I., Zuchniarz, A. (2006). Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Metrol, 8A, 234.
Sobierajski, J., Starzomska, M., Piotrowski, J. (2009). Odnawialne źródła energii, wiadomości ogólne. Kielce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 63.
Wichowski, R. (1994). Wykorzystanie słomy jako źródła energii odnawialnej w rolnictwie na przykładzie Danii. Seminarium krajowe Wykorzystanie energii odnawialnej rolnictwie. IBMER, 28.
Zarajczyk, J. (2013). Uwarunkowania techniczne i technologiczne produkcji peletu z biomasy roślinnej na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 1(142), 3.
DOI :
Qute : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Plotnikov, S. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamiński, J. R. ,Sadowska, U. ,Żabiński, A. ,Mudryk, K. ,Saitov, V. E. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamionka, J. ,Savinyh, P. ,Kurbanov, R. ,Kuboń, M. ,Kamionka, J. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Kazakov, V. ,Syčugov, Û. ,Turubanov, N. ,Isupov, A. ,Marczuk, A. ,Misztal, W. ,Šeljuto, B. V. ,Zajceva, M. M. ,Puczel, J. ,Tomczyk, W. ,Wójcik, G. P. ,Kostrubiec, M. ,Wójcik, G. P. ,Kostrubiec, M. ,Kostrubiec, M. , Impact of plant biomass moisture on efficiency, unit energy consumption and quality of pellet. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook