Journal : Acta Energetica
Article : Importance of Distributed Generation in the National Power System Based on the Example of Gierałtowice Commune

Authors :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Abstract : This paper presents an analysis of the location capabilities of non-renewable energy sources (natural gas) as well as renewable energy (biogas, methane, solar and water) in a selected community. An assessment of energy supply end user – large load municipal communities are presented. Implementation plans of the energy mini centres in the Gierałtowice commune are shown, which using biogas, methane from agricultural and wind, as well as the practical tests of working these mini centres. Problems that Gierałtowice commune encountered while working on the implementation of energy investments, the directions of the solutions and the prospect of further investment were discussed.

W artykule przeprowadzono analizę możliwości lokalizacji źródeł energii nieodnawialnej (gaz ziemny), jak również odnawialnej (biogazowe, metanowe, słoneczne i wodne) w wybranej gminie. Dokonano oceny zasilania odbiorców końcowych energii, dużych odbiorów komunalnych gmin. Przedstawiono plany wdrożenia minicentrów energetycznych w gminie Gierałtowice z wykorzystaniem biogazu, metanu pochodzenia rolniczego i wiatru oraz praktyczne testy pracy minicentrów. Przedyskutowano problemy, z którymi gmina Gierałtowice spotkała się w czasie prac nad wdrożeniem inwestycji energetycznych, kierunkami przyjętych rozwiązań oraz perspektywą kolejnych inwestycji.

Keywords : generacja rozproszona, minicentrum energetyczne, odnawialne źródła energii, distributed generation, mini centres energy, renewable energy sources,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 4
Page : 31 – 42

Bibliography
: 1. The Ministry of Economy, Polityka energetyczna Polski do 2030 Polish Energy Policy until 2030, 10 November 2009 Monitor Polski issue 2 of 2010.
2. Bargiel J. et al., Bezpieczeństwo zasilania gmin wiejskich a bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Security of rural communes’ and security of the National Power System, Energetyka, May 2012, special issue No XXIII, pp. 23–28.
3. Bargiel J. et al., Ocena i sposoby poprawy niezawodności zasilania gmin z sieci średnich napięć Evaluation and improvement of the reliability of municipaliities’ power supply from medium voltage grids, Conference ”Sieci” Grids, Wrocław, 2012.
4. The Energy Regulatory Office online, http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa/html.
5. Report of the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences online, http://www.inepan.waw.pl/pliki/raport/Raport.gospodarka.listopad.2012.pdf.
6. Bargiel J. et al., Components reliability parameters by mid-term deficit of electric energy, AFRICON, 2009.
DOI :
Qute : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Sowa, P. , Importance of Distributed Generation in the National Power System Based on the Example of Gierałtowice Commune. Acta Energetica nr 4/2014
Facebook