Improving Energy Efficiency of Micro-Networks Connected to a Smart Grid

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Improving Energy Efficiency of Micro-Networks Connected to a Smart Grid

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Abstrakty : Technological development of distribution and transmission grids and building a so called smart grid also enable improving the efficiency of microgrids and microgenerators. Better coordination and scheduling of microgenerators operation make more effective adjustment to local conditions and achieving better overall energy efficiency possible. Due to smart communication interfaces the microgrids and microgenerators can also contribute to ancillary services.

Smart Grid umożliwia lepsze i bardziej efektywne energetycznie wykorzystanie mikroźródeł i mikrosieci. Większa część energii pierwotnej może być przetwarzana na energię elektryczną. Koordynacja pracy mikroźródeł w mikrosieci zwiększa sprawność przetwarzania i oddawania energii do sieci krajowej. Energia z mikrosieci może być sprzedawana na rynku energii oraz wykorzystywana do dostarczania usług regulacyjnych.

Słowa kluczowe : mikrosieci, smart grid, efektywność, microgrids, smart grid, effectiveness,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 56 – 66
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. , Improving Energy Efficiency of Micro-Networks Connected to a Smart Grid. Acta Energetica nr 4/2014
Facebook