Increase of seed cleaning efficiency by better use of air stream properties

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Increase of seed cleaning efficiency by better use of air stream properties

Autorzy :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Plotnikov, S.
Viatka University in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w.golka@itep.edu.pl,
Kamiński, J. R.
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
Sadowska, U.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków, Urszula.Sadowska@ur.krakow.pl,
Żabiński, A.
on, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków,
Mudryk, K.
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Krakow,
Saitov, V. E.
Vjatka University of Life Sciences in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Abstrakty : A threshing mass from harvesting machines directed to separating and cleaning points, except for seeds, contains a great amount of mixtures including: weed seeds, straw remains and other contaminations. In order to improve efficiency of separating mixtures from seeds, an improved separating cleaner with a closed air circulation was developed. The machine has a wide spectrum of regulation of exploitation parameters, meets the requirements of universality, may be used for various species of grains with a varied degree of seeds contamination with admixtures and meets the ecological requirements which mainly limit dusting.

Masa omłotowa pozyskiwana od maszyn zbierających zboża kierowana do punktów separacji i czyszczenia oprócz ziarna zawiera dużą ilość domieszek, w tym: nasiona chwastów, resztki słomy i inne zanieczyszczenia. Celem poprawy efektywności oddzielania domieszek od ziarna opracowano udoskonaloną czyszczalnię separator z zamkniętym obiegiem powietrza. Maszyna posiada szeroki zakres regulacji parametrów eksploatacyjnych, spełnia wymagania uniwersalności oraz wymagania ekologiczne ograniczające głównie pylenie, może być stosowana dla różnych gatunków zbóż z różnym stopniem zanieczyszczenia ziarna domieszkami.

Słowa kluczowe : omłot, czyszczalnia, separator, threshing, separating plant, separator,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 3
Strony : 89 – 99
Bibliografia : А. с. 1794498 СССР, МКИ5 В 07 В 4/00. (2000). Зерноочистительная машина. Н. П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов, А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР). №4793937/03; заявл. 27.12.90; опубл. 15.02.93. Изобретения. 1993. № 6. 27.
А. с. 1623796 СССР, МКИ5 В 07 В 4/02. (2002). Пневмосистема зерноочистительной машины. Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов, Н.В. Жолобов, Ю.П. Полунин, Н. И. Грабельковский, А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР). № 4649019/ 03; заявл. 13.02.89; опубл. 30.01.91. Открытия. Изобретения 1991. № 4. 34-35.
А. с. 1456255 СССР, МКИ4 В 07 В 4/02, 4/08. (2008). Зерноочистительная машина. Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов (СССР). № 4257425/29 – 03; заявл. 05. 06. 87; опубл.07.02.89. Открытия. Изобретения.- 1989. № 5. 47-48.
Бронштейн, И.Н., Семендяев, К.А. (1980). Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. Москва. Наука, 976.
Kamiński, E.; Šaršunov, V. A.; Kruglenja, V. E. (2014a). Physics-mechanical and technological characteristics of flax threshed mass and its components). Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 63-75.
Kamiński, E.; Šaršunov, V. A.; Kruglenja, V. E. (2014b). Pretreatment of flax threshed mass grown for seed). Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 77-86.
Казакевич, П. П.; Чеботарев, В. П.; Князев, А. А. (2004). Состояние и направления развития средств механизации предварительной очистки зерновороха в Республике Беларусь. В: Ресурсозберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве: сборник статей Международной научно-практисеской конференции. Т. 1. Минск. БГАТУ, 196-199.
Кругленя, В. Е. ; Коцуба, В. Н. ; Алексеенко, А. С. (2011). Результаты исследований процесса сепарации льновороха инерционными качающчимися решетами. Вестник Белорусской Государственной сельскохозяйственной академии. № 3, 147-151.
Максимов, К. В. (2004). Повышение эффективности комбайновой уборки льна- долгунца путем разработки устройства для предварительной сепарации льновороха (on-line). Кандидацка диссертация. Санкт Петербург сс. 207. Научная библиотека диссертации и авторефератов disserCat. Pozyskano z: http://www.disercat.com/content/povyshenie-effectivnostii-kombainovoj-uborki-lna-dolguncaputem-razrabotki-ustroistva-dlya-p#ixzz2x3r10CEA.
ОСТ 70.10.2-74. (1974). Зерноочистительные машины, агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплексы. Програма и методы испытаний. Москва. Издательство стандартов.
Патэнт 2266433 РФ, МПК7 F 04 D 17/04. (2004). Диаметральный вентилятор. В.Е. Саитов (РФ). № 2004110277/06; заявл. 05.04.04; опубл. 20.12.05. Изобретения. Полезные модели. 2005. № 35(IIч), 253.
Šaršunov, V. A.; Kruglenja, V. E.; Kamiński, E.; Kuboń, M. (2014). Flax seed separation with vibrat-ing screens. Agricultural Engineering, 3(151), 187-201.
Sysuev V.A., Aleškin A.V. Savinyh P.A., Marczuk A., Wrotkowski K., Kuboń M. (2014). Studium procesu działania rozdrabniaczy bijakowych do ziarna. Lublin, ISBN 978-83-63761-28-8.
Шаршунов, В. А.; Кругленя, В. Е.; Алексеенко, А. С.; Коцуба, В. И. (2010). Выбор конструктивно-технологической системы сепарирующего устройства и параметров его решет. Вести НАН Беларусi. Серыя аграрных наук. № 4, 120-125.
Шаршунов, В. А.; Кругленя, В. Е.; Алексеенко, А. С.; Коцуба, В. И. (2012). Механико-технологические основы совершенствования послеуборочной обработки льновороха на семена. Монография. Горки. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская Государственная сельскохозяйственная академия. ISBN 987-985-467-3776.
Фестер, Э.; Ренц, Б. (1983). Методы корреляционного и регрессионного анализа. Перевод с немецкого и предислове В. М. Ивановой. Москва: Финансы и статистика, 302.
Zagajewski, P.; Dreszer, K. A. (2008). The state of theoretical studies on threshing and separation of grain from cereal mass. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering. Vol. 51(4), 4-9.
DOI :
Cytuj : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Plotnikov, S. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamiński, J. R. ,Sadowska, U. ,Żabiński, A. ,Mudryk, K. ,Saitov, V. E. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamionka, J. , Increase of seed cleaning efficiency by better use of air stream properties. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook