Journal : Acta Energetica
Article : Influence of operation of national experimental nuclear reactor on the natural environment

Authors :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk Univeristy of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Abstract : This paper presents the impact of experimental nuclear reactor operations on the national environment, based on assessment reports of the radiological protection of active nuclear technology sources. Using the analysis of measurements carried out in the last 15 years, the trends are presented in selected elements of the environment on the Świerk Nuclear Centre site and its surroundings. In addition, the impact of research results is presented from the fi fteen year period of environmental analysis on building public confi dence on the eve of the start of construction of the fi rst Polish nuclear power plant.

W artykule, na podstawie raportów oceny stanu ochrony radiologicznej eksploatowanych źródeł technologii jądrowych, przedstawiono wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne. Korzystając z analiz wyników pomiarów przeprowadzonych w ostatnich 15 latach, przedstawiono trendy zmian w wybranych elementach środowiska naturalnego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk. Ponadto zaprezentowano wpływ wyników badań z piętnastoletniego okresu analizy ekologicznej na budowanie społecznego zaufania w przeddzień rozpoczęcia budowy pierwszej krajowej elektrowni jądrowej.

Keywords : krajowy badawczy reaktor jądrowy, praca reaktora jądrowego a środowisko naturalne, ochrona radiologiczna a praca doświadczalnego reaktora jądrowego, national experimental nuclear reactor, operation of nuclear reactor on natural environment,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 3
Page : 26 – 35

Bibliography
: 1. Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 2000 roku, Chairman of the National Atomic Energy Agency, Warsaw 2001.
2. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Newsletter of the National Atomic Energy Agency, Warsaw 2008, Issue 2 (72).
3. Bezpieczeństwo radiacyjne, National Atomic Energy Agency, Warsaw 2000.
4. Bouble R.W. et al., Fundamentals of Air Pollution, California 1994.
5. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Newsletter of the National Atomic Energy Agency, Warsaw 1997, Issue 1–2.
6. Filipiak B. et al., Ocena stanu ochrony radiologicznej na terenie i w otoczeniu ośrodka jądrowego w Świerku oraz Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, IEA POLATOM, Radiation Measurements Laboratory, set of 25 reports from 1986–2010.
7. Program polskiej energetyki jądrowej, draft, Warsaw, 16 August 2010.
8. Filipiak B., Mlicki K., Nowicki K., Limity substancji promieniotwórczych wód deszczowo-drenażowych odprowadzanych do rzeki Świder oraz metodyka monitorowania tych wód, The Andrzej Soltan Institute for Nuclear Studies (IPJ) , Świerk 1995.
DOI :
Qute : Adamowicz, M. ,Jaskólski, M. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Jaskólski, M. ,Jaskólski, M. , Influence of operation of national experimental nuclear reactor on the natural environment. Acta Energetica nr 3/2012
facebook