Journal : Acta Energetica
Article : Innowacyjna energetyka. Kontekst ekologiczno-energetyczny i ekonomiczno-cywilizacyjny

Authors :
Popczyk, J.
Politechnika Śląska,
Abstract : O ziemię, religię, bogactwa, wodę i źródła energii toczą się wojny. Ziemia była człowiekowi zawsze potrzebna do wyżywienia się. W Europie właśnie z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego było jej stale za mało. Dlatego w Traktatach Rzymskich (w jednym z nich, o utworzeniu EWG) zapisana została ponad pięćdziesiąt lat temu Wspólna Polityka Rolna ukierunkowana na stworzenie (z wykorzystaniem protekcjonizmu państwowego) trwałych podstaw bezpieczeństwa żywnościowego Wspólnoty. Polityka ta doprowadziła, w krótkim czasie, do wielkich nadwyżek produkcji rolnej. Powodem był brak wyobraźni polityków odnośnie możliwości wzrostu wydajności w rolnictwie. Skutkiem był natomiast (i jest) wielki koszt Polityki, hamujący rozwój obecnej Unii. Współcześnie najważniejszą wojną na świecie, chociaż prowadzoną bez armii, ale za pomocą monopoli i z udziałem polityków, jest wojna o bezpieczeństwo energetyczne. Jest to wojna prowadzona kosztem społeczeństw i środowiska naturalnego. Sytuacja w rolnictwie i energetyce może się jednak wkrótce zasadniczo zmienić, kiedy ziemia będzie służyć człowiekowi do produkcji energii. Wówczas nadprodukcja żywności i deficyt energii przestaną być (osobno) wdzięcznym polem uprawiania polityki. Konkurencja doprowadzi natomiast w obszarze rolnictwa, energetyki i środowiska do historycznej alokacji zasobów.

Keywords : innowacyjna energetyka, reformy, ekonomika, elektroenergetyka, economics, energetic, reform,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2009
Number : nr 1
Page : 7 – 22

Bibliography
: 1. Popczyk J., Zarządzanie i ekonomika na rynkach usług infrastrukturalnych (w świetle reprezentatywnych doświadczeń elektroenergetyki), Gliwice, 2006 (na prawach maszynopisu, www.egie.pl).
2. Popczyk J., Polska sytuacja w aspekcie unijnej strategii energetycznej do 2020 roku, Rynek Energii, 2008, nr 3.
3. Miiller-Kraenner S., Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata. Wydawnictwo “Z naszej strony” Szczecin, 2009.
4. Hanney AA, Stady of the Privatisation of the Electricity Supply Industry in England & Wales, EEE Limited, London, 1994.
5. Energy for Tomorrow's Word – the Realities, the Real Options and the Agenda for Achievement. WEC Commisson, 1993.
6. Hyman L.S., America's Electric Utilities: Past, Present and Future. Public Utilities Reports, Inc. Arlington, Yirginia, 1992.
7. Grunwald M., Wasting Our Watts (We don't need new drilling or new power plants. We need to get efficient), Time, January 12, 2009.
8. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Monografia opracowana pod redakcją J. Popczyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009.
9. Bartodziej G., Tomaszewski M., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Wydawnictwo Nowa Energia, Racibórz, 2009.
10. Problemy rozległych awarii sieci elektroenergetycznych, pod redakcją G. Bartodzieja i M. Tomaszewskiego, w druku (Wydawnictwo Nowa Energia).
11. Grunwald M., Going Nuclear (Proponents tout atomie energy as a clean, carbon-free alternative to coal and oil. But could sink nukes again), Time, January 12, 2009.
DOI :
Qute : Popczyk, J. ,Popczyk, J. , Innowacyjna energetyka. Kontekst ekologiczno-energetyczny i ekonomiczno-cywilizacyjny. Acta Energetica nr 1/2009
facebook