Intensification of the heat exchange process on laser-beam modified surface.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Intensification of the heat exchange process on laser-beam modified surface.

Autorzy :
Adamczak, S.
Kielce University of Technology, Institute of Machines Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424534, adamczak@sabat.tu.kielce.pl,
Antoszewski, B.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424539,
Dindorf, R.
Kielce University of Technology, Division of Automatics and Robotics, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424481, fax (+48 41) 3424534, dindorf@eden.tu.kielce.pl,
Janecki, D.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424504, djanecki@tu.kielce.pl,
Lubecka, E.
Kielce University of Technology, Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424534, elubecka@eden.tu.kielce.pl,
Mączyński, J.F.
Kielce University of Technology, Center for Laser Technologies of Metals, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
Miko, E.
Kielce University of Technology. Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, emiko@eden.tu.kielce.pl,
Mucha, Z.
Kielce University of Technology. Center for Laser Technology of Metals, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41)3424504, cltmlab@eden.tu.kielce.pl,
Orzechowski, T.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41)3424539,
Abstrakty : Highly efficient utilising the phase change phenomena require substantials surface development and proper selection of thermal and fluid flow parameters. This paper deals with surface modification of copper and aluminium elements by applying laser technology. The surface of both materials was studied with an electron scanning microscope JSM-5400 and an X-ray microanalyser ISIS of 300 series. Thermovision comparative measurements of temperature distribution on ribs with plain and laser-beam modified surfaces were taken during boiling of a liquid. The results are given and discussed below.

Wysokowydajne wymienniki wykorzystujące zjawiska zmiany fazy wymagają dobrego rozwinięcia powierzchni o właściwie dobranych parametrach cieplno-przepływowych. Omówiono technologię modyfikacji wiązką lasera elementów wykonanych z miedzi i aluminium. Badania morfologii powierzchni obydwu materiałów wykonano na elektronowym mikroskopie skaningowym JSM-5400 i mikroanalizatorze rentgenowskim ISIS serii 300. Wykonano termowizyjne pomiary rozkładu temperatury podczas wrzenia cieczy na żebrach o powierzchniach gładkich i modyfikowanych laserem. Zamieszczono wyniki badań porównawczych.

Słowa kluczowe : wymiana ciepła, wrzenie, technologia laserowa, powierzchnia modyfikowana, wiązka laserowa, heat exchange, boiling, laser technology, modified surface, laser beam,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 25, nr 3
Strony : 101 – 115
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Adamczak, S. ,Antoszewski, B. ,Dindorf, R. ,Janecki, D. ,Lubecka, E. ,Mączyński, J.F. ,Miko, E. ,Mucha, Z. ,Orzechowski, T. , Intensification of the heat exchange process on laser-beam modified surface.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 3/2001
facebook