Investigation into the surface finish in milling using a ball nose end mill.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Investigation into the surface finish in milling using a ball nose end mill.

Autorzy :
Adamczak, S.
Kielce University of Technology, Institute of Machines Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424534, adamczak@sabat.tu.kielce.pl,
Antoszewski, B.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424539,
Dindorf, R.
Kielce University of Technology, Division of Automatics and Robotics, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424481, fax (+48 41) 3424534, dindorf@eden.tu.kielce.pl,
Janecki, D.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424504, djanecki@tu.kielce.pl,
Lubecka, E.
Kielce University of Technology, Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424534, elubecka@eden.tu.kielce.pl,
Mączyński, J.F.
Kielce University of Technology, Center for Laser Technologies of Metals, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
Miko, E.
Kielce University of Technology. Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, emiko@eden.tu.kielce.pl,
Abstrakty : It has been established that machining parameters such as feed per tooth, rational speed, path interval and angle of cutter setting, infuence surface roughness in ball-end milling. A scanning microscope was used for registering and analysing the morphology of milled surface. SEM photographs of surface with longitudinal and lateral profiles are included and discussed. The influence of machining factors on the surface geometrical microstructure is also evaluated. It has been revealed that a ball-end mill should be applied to machining of surfaces non-perpendicular to its axis.

Przedstawiono wpływ parametrów obróbki, takich jak posuw na ostrze, prędkość obrotową, odległość wierszowania i kąt ustawienia frezu, na chropowatość powierzchni obrobionej frezem kulistym. Pokazano zdjęcia morfologii powierzchni frezowanych wykonane na mikroskopie skaningowym oraz dokonano ich analizy. Umieszczono również zdjęcia skaningowe powierzchni wraz z ich profilami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz omówiono je. Omówiono wpływ czynników obróbki na mikrostrukturę geometryczną powierzchni. Przeprowadzone badania wykazały, że frez kulisty należy stosować do obróbki powierzchni nieprostopadłych do jego osi.

Słowa kluczowe : frezowanie, frez kulisty, obróbka wykańczająca, milling, ball mill, surface finishing,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 25, nr 3
Strony : 71 – 86
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Adamczak, S. ,Antoszewski, B. ,Dindorf, R. ,Janecki, D. ,Lubecka, E. ,Mączyński, J.F. ,Miko, E. , Investigation into the surface finish in milling using a ball nose end mill.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 3/2001
facebook