Investigations into the cutting properties of ceramic tools type TA-Z in face milling of steel 45.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Investigations into the cutting properties of ceramic tools type TA-Z in face milling of steel 45.

Autorzy :
Adamczak, S.
Kielce University of Technology, Institute of Machines Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424534, adamczak@sabat.tu.kielce.pl,
Antoszewski, B.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424539,
Dindorf, R.
Kielce University of Technology, Division of Automatics and Robotics, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424481, fax (+48 41) 3424534, dindorf@eden.tu.kielce.pl,
Janecki, D.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424504, djanecki@tu.kielce.pl,
Lubecka, E.
Kielce University of Technology, Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424534, elubecka@eden.tu.kielce.pl,
Abstrakty : The paper presents results of the research on the cutting properties of ceramic tools (TA-Z) in face milling of steel 45. Roughness of the machined surface Ra and periodical cutting speed Vc15 were assumed to be the machinability rating for the tested tools. It was shown that ceramic tools type TA-Z have good cutting properties, which results in low surface roughness and high periodical cutting speed Vc15. The tools demonstrate good cutting properties also in the conditions of interrupted machining (face milling). No case of catastrophic failure was observed. The predominant mechanism of tool wear is the one of abrasive wear.

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości skrawnych ostrzy ceramicznych gatunku TA-Z podczas frezowania czołowego stali 45. Za wskaźniki skrawalności badanych ostrzy przyjęto chropowatość powierzchni obrobionej, określonej parametrem Ra oraz okresową prędkość skrawania Vc15. Wykazano, że ostrza ceramiczne gatunku TA-Z mają dobre właściwości skrawne, umożliwiające osiąganie małej chropowatości powierzchni obrobionej i dużej wartości okresowej prędkości skrawania Vc15. Ostrza te mają dobre właściwości skrawne w warunkach obróbki przerywanej (frezowanie czołowe). W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono, żadnego przypadku katastroficznego zużycia ostrza. Dominującym mechanizmem zużycia ostrzy jest mechanizm zużycia ściernego.

Słowa kluczowe : skrawanie, właściwości skrawne, frezowanie czołowe, ostrze ceramiczne, chropowatość powierzchni, prędkość skrawania, TA-Z, stal 45, cutting, cutting properties, face milling, ceramic tool, surface roughness, cutting speed, TA-Z, 45 steel,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 25, nr 3
Strony : 51 – 59
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Adamczak, S. ,Antoszewski, B. ,Dindorf, R. ,Janecki, D. ,Lubecka, E. , Investigations into the cutting properties of ceramic tools type TA-Z in face milling of steel 45.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 3/2001
facebook