Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu

Autorzy :
Cichoń-Bańkowska, K.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Ziółkowski, M.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Gratkowski, S.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Stawicki, K.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Brykalski, A.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Szymanik, B.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Żywica, A.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Dziadek, M.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Cholewa-Kowalska, K.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Pośpiech, S.
Akademia Klinika Chirurgii Ogólnej, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, pospiechak@interia.pl,
Barcucha, P.
NZOZ Batory, Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna Sp. z o.o., 31-135 Kraków, ul. Batorego 3,
Damijan, Z.
Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Błaszczyk, J.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nauk Podstawowych, Zakład Fizjologii Człowieka i Biofizyki, 90-647 Łódź, pl. Hallera 1,
Czapkowicz-Pośpiech, R.
Centrum Medycyny Profilaktycznej – Poradnia Laryngologiczna, 30–106 Kraków, ul. Olszańska 5,
Migasiewicz, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Dereń, E.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Podbielska, H.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Abstrakty : Praca dotyczyły wpływu cellulitu na jakość życia kobiet. Badaniami objęto 70 kobiet w wieku od 19 do 22 lat. Średnia wieku w grupie wyniosła 20,1 ± 0,8. W przypadku każdej wolontariuszki biorącej udział w eksperymencie dokonano oceny obu ud pod kątem występowania lipodystrofii typu kobiecego, potocznie zwanej cellulitem. Ocenę stopnia zaawansowania choroby przeprowadzono zgodnie z czterostopniową skalą Nürnbergera-Müllera, Wolontariuszki, u których potwierdzono występowanie defektu (60 osób), poproszono o wypełnienie polskiej wersji Kwestionariusza Percepcji Choroby – wersja skrócona (ang. The Brief Illness Perception Questionnaire – B-IPQ). Uzyskane wyniki dowiodły, że sposób przeżywania oraz subiektywne postrzeganie schorzenia zmienia się w czasie i jest skorelowane ze stadium zaawansowania cellulitu W pierwszym stadium wpływ ten jest stosunkowo niewielki i w dziesięciopunktowej skali wynosi ok. 2,5 pkt, jednakże już w stadium drugim dyskomfort psychiczny towarzyszący schorzeniu można uznać za znaczny (4,7 pkt), a w stadium trzecim za dość poważny (6,9 pkt). Reasumując, im lipodystrofia bardziej zaawansowana, tym większy dyskomfort psychiczny odczuwa pacjentka, a tym samym niższa jest jakość jej życia.

The work deals with the influence of cellulite on the quality of life of women. 70 female volunteers, aged 20,1 ± 0,8, were enrolled into the study. Lipodystrophy on the thigh skin was stated in 60 subjects according to the Nürnberger-Müller scale. The volunteers were asked to answer the questions in the Polish version of The Brief Illness Perception Questionnaire – B-IPQ. The obtained results confirmed that the quality of life is influenced by the skin imperfection and is correlated with the cellulite stage. In the 1. stage this influence was rated 2,5 points in the 10-point scale, whereas in the stage 2. it was 4,7 and in the stage 3. – 6,9 points, denoting serious psychological discomfort of the examined people. Reassuming, it was stated that advanced lipodystrophy significantly lower the quality of life.

Słowa kluczowe : cellulit, lipodystrofia, jakość życia, percepcja choroby, cellulite, lipodystrophy, quality of life, illness perception,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2014
Numer : Vol. 20, nr 4
Strony : 217 – 226
Bibliografia : 1 A.J. Carr, I.J. Higginson: Measuring quality of life, are quality of life measures patient centred?, British Medical Journal, vol. 322(7298), 2001, s. 1357–1360.
2 A.M. Zaharia, G. Rajä: Increasing the quality of life in female adolescents by improving their physical fitness, Science, Movement and Health, vol. 14(2), 2014, s. 211–216.
3 S. Schmidt, T.W. Fisher, M.M. Chren, B.M. Strauss, P. Elsner: Strategies of coping and quality of life in women with alopecia, British Journal of Dermatology, vol. 144(5), 2001, s. 1038–1043.
4 L. Green: The effect of skin conditions on patients' quality of life, Nursing Standard, vol. 25(9), 2010, s. 48–55.
5 H.B. Eshan, O.A. Olasode, E.E. Ogedegbe, I. Etuk: Dermatologic conditions in teenage adolescents in Nigeria, Adolescent Health Medicine and Therapeutics, vol. 5, 2014, s. 79–87. 6 M. Shah, M. Coates: An assessment of the quality of life in older patients with skin disease, British Journal of Dermatology, vol. 154(1), 2006, s. 150–153.
7 K. Bingefors, M. Lindberg, D. Isacson: Self-reported dermatological problems and use of prescribed topical drugs correlate with decreased quality of life: an epidemiological survey, British Journal of Dermatology, vol. 147(2), 2002, s. 285–290.
8 H. Akyazı, D. Baltacı, K. Alpay, C. Hocaoğlu: Quality of life in adult patients with acne vulgaris before and after treatment. Erişkin akne vulgaris hastalarında tedavi öncesi ve sonrası hayat kalitesi, Dicle Medical Journal, vol. 38(2), 2011, s. 282–288.
9 F. Sampogna, S. Tabolli, D. Abeni: Living with psoriasis: prevalence of shame, anger, worry, and problems in daily activities and social life, Acta Dermato-venereologica, vol. 92(3), 2012, s. 299–303.
10 A. Ograczyk, J. Miniszewska, A. Kępska, A. Zalewska-Janowska: Itch, disease coping strategies and quality of life in psoriasis patients, Postępy Dermatologii i Alergologii, vol. 31(5), 2014, s. 299–304.
11 P. Magin, J. Adams, G. Heading, D. Pond: 'Perfect skin', the media and patients with skin disease: a qualitative study of patients with acne, psoriasis and atopic eczema, Australian Journal of Primary Health, vol. 17(2), 2011, s. 181–185.
12 L. Magee, V. Clark: Physical appearance and cosmetic medical treatments: physiological and socio-cultural influences, Journal of Cosmetic Dermatology, vol. 2(1), 2003, s. 29–39. 13 L.M. Groesz, M.P. Levine, S.K. Murnen: The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: a meta-analytic review, International Journal of Eating Disorders, vol. 31(1), 2002, s. 1–16.
14 F. Nürnberger, G. Müller: So-called cellulite: an invented disease, The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, vol. 4(3), 1978, s. 221–229.
15 M. Kossakowska: Kwestionariusz Percepcji choroby – wersja skrócona, The Illness Perception Questionnaire, http://www.uib.no/ipq/pdf/B-IPQ-Polish.pdf
16 E. Broadbent, K.J. Petrie, J. Main, J. Weinman: The Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ), Journal of Psychosomatic Research, vol. 60, 2006, s. 631–637.
17 R.K. Mlosek, W. Woźniak, R.M. Dąbrowska, A. Nowicki, B. Migda, S. Malinowska: Zmiana elastyczności tkanki podskórnej a poprawa wyglądu skóry objętej cellulitem – doniesienia wstępne, Ultrasonografia, vol. 11(44), 2011, s. 40–45.
18 K. Janda, A. Tomikowska: Cellulit – przyczyny, profilaktyka, leczenie, Annales Academiae Medicae Stetinensis, vol. 60(1), 2014, s. 9–38.
19 M. Woźniak, B. Zegarska, E. Kaczmarek-Skamira, J. Śliwińska, T. Zegarski: Cellulit (III). Patogeneza, Dermatologia Estetyczna, vol. 3(74), 2011, s. 148–150.
20 C. Vincent, M. Szubert, R. Dębowska, K. Bazela, I. Eris, L. Różański, M. Stroiński, Z. Jaskólska, A. Duszyńska: Zastosowanie termografii w diagnostyce cellulitu, Dermatologia Estetyczna, 2006, vol. 2(43), s. 85–89.
21 R.K. Mlosek: Obrazowanie skóry i tkanki podskórnej za pomocą ultrasonografii klasycznej oraz ultrasonografii wysokich częstotliwości i jego przydatność w kosmetologii i medycynie estetycznej, Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2012.
22 B. Zegarska, M. Woźniak, A. Juhnke, E. Kaczmarek-Skamira, M. Dzierżanowski: Cellulit (II). Nazewnictwo, definicja, związek występowania z wiekiem, płcią i budową ciała, Dermatologia Estetyczna, vol. 1(72), 2011, s. 29–31.
23 S. Bielfeld, P. Buttgereit, M. Brandt, G. Springmann, K.P. Wilhelm: Non-invasive evaluation techniques to quantify the efficacy of cosmetic anti-cellulite products, Skin Research and Technology, vol. 14(3), 2008, s. 336–346.
24 R.K. Mlosek, S. Malinowska, J. Gustowska: Skuteczność terapii antycellulitowej urządzeniem V8-Shape, monitorowana przy użyciu ultrasonografii wysokich częstotliwości. Doświadczenia własne, Dermatologia Estetyczna, vol. 5–6 (82–83), 2012, s. 286–292.
25 R.K. Mlosek, W. Woźniak, S. Malinowska, M. Lewandowski, A. Nowicki: The effectiveness of anticellulite treatment using tripolar radiofrequency monitored by classic and high-frequency ultrasound, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol. 26(6), 2012, s. 696–703.
26 A. Kamińska: Terapie antycellulitowe pod lupą, Cabines, vol. 27, 2008, s. 18–19.
27 D. Hexsel, M.B. Weber, M.L. Taborda, T. Dal'Forno, D. Zechmeister-Prado: A quality of life measurement for patients with cellulite, Surgical and Cosmetic Dermatology, vol. 3(2), 2011, s. 96–101.
28 D. Hexsel, C.L. Hexsel, M.B. Weber: Social impact of cellulite and its impact on quality of life, w: M.P. Goldman, D. Hexsel, (red.): Cellulite: pathophysiology and treatment, edycja II, CRC Press, Nowy Jork 2010, s. 1–4.
29 D. Hexsel, J.F. de Souza, M. Weber, M.L. Taborda: Preliminary results of the elaboration of a new Instrument to evaluate quality of life in patients with cellulite: CelluQoL, Journal of the American Academy of Dermatology, vol. 60(3), 2009, s. AB62–AB62.
30 H. Schipper: Quality of life: Principles of the clinical paradigm, Journal of Psychological Oncology, vol. 8(23), 1990, s. 171–185.
31 S. Kowalik: Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne, w: A. Bańka, R. Derbis, (red.): Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii i Działań Społecznych, Poznań 1995, s. 75–85.
32 S. Kowalik: Jakość życia pacjentów w procesie leczenia, w: B.
DOI :
Cytuj : Cichoń-Bańkowska, K. ,Ziółkowski, M. ,Gratkowski, S. ,Stawicki, K. ,Brykalski, A. ,Szymanik, B. ,Żywica, A. ,Dziadek, M. ,Cholewa-Kowalska, K. ,Pośpiech, S. ,Barcucha, P. ,Damijan, Z. ,Błaszczyk, J. ,Czapkowicz-Pośpiech, R. ,Migasiewicz, A. ,Dereń, E. ,Podbielska, H. ,Bauer, J. , Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 4/2014
Facebook