Journal : Acta Energetica
Article : Kogeneracja w dużej i małej skali

Authors :
Buriak, J.
Politechnika Gdańska,
Kiciński, J.
Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych,
Abstract : W pracy przedstawiono schematy ideowe oraz opisano zalety podstawowych urządzeń energetycznych stosowanych i przeznaczonych do stosowania w układach kogeneracyjnych. W pierwszej kolejności rozważano podstawowe układy kogeneracyjne stosowane w energetyce zawodowej. Następnie przedstawiono zalety energetyki rozproszonej oraz omówiono wybrane układy kogeneracyjne przeznaczone dla jednostek wytwórczych energetyki rozproszonej.

Keywords : urządzenia energetyczne, układ kogeneracyjny, power unit, cogeneration system,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2009
Number : nr 2
Page : 21 – 28

Bibliography
: 1. Perycz S., Turbiny parowe i gazowe, Wyd. PAN, Seria Maszyny Przepływowe, tom 10, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.
2. Budyka L, Bułanin W., Kantos S., Rodin K., Atlas konstrukcji parowych i gazowych turbin, Gazenergoizdat, Moskwa (w jaz. rosyjskim) 1959.
3. Dejcz M.E., Filippov G.A., Lazarev L.Ja., Atlas profili palisad turbin osiowych, Maszinostrojenie, Moskwa (w jaz. rosyjskim) 1965.
4. Puzyrewski R., Palisada kierownicza do regulacji natężenia przepływu w turbinie cieplnej, Urząd Patentowy PRL, nr 96981,1978.
5. Lampart R, Puzyrewski R., On the importance of adaptive control in extraction/condensing turbines, ASME Pap. GT2006-91160, 2006.
6. Distributed Energy Peer Review, Darlington, USA, December 2005.
7. Polimeros G., Energy Cogeneration Handbook, Industrial Press Inc., 2002.
8. http://www.turboden.it/en/.
9. Mikielewicz J., Bykuć S., Mikielewicz D., Application of renewable energy sources to drive ORC mikro CHR w: Heat transfer and Renewable Sources of Energy, red.: Mikielewicz J., Nowak W., Stachel AA, 2006.
DOI :
Qute : Buriak, J. ,Kiciński, J. ,Kiciński, J. , Kogeneracja w dużej i małej skali. Acta Energetica nr 2/2009
facebook