Komputerowe algorytmy sztucznej inteligencji w interpretacji niektórych obrazów centralnego układu nerwowego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Komputerowe algorytmy sztucznej inteligencji w interpretacji niektórych obrazów centralnego układu nerwowego

Autorzy :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Abstrakty : W pracy zaprezentowane zostały metody sztucznej inteligencji, w szczególności mechanizmy lingwistyczne prowadzące do semantycznego wnioskowania znaczeniowego, których wykorzystanie jest ważne w tworzeniu inteligentnych systemów informacyjnych typu DSS (Diagnostic Support System – system wspomagający diagnostykę). Ponadto wyjaśniono informatyczne mechanizmy opisu znaczeniowego analizowanych obiektów w przypadku przykładowej analizy obrazów rdzenia kręgowego. Zaproponowano procedury semantycznego wnioskowania na bazie modelu rezonansu kognitywnego. Procedury te zostały zastosowane do znaczeniowej interpretacji wskazanych zobrazowań diagnostycznych centralnego układu nerwowego CNS. W celu skutecznego wykrywania zmian patologicznych, dokonano analizy zbioru danych pochodzących z badań magnetyczno–rezonansowych struktur rdzenia kręgowego.

In the paper artificial intelligence methods are presented, in particular, the cognitive linguistic mechanisms used in semantic meaning inference, which allow to create intelligent information system of DSS type (Diagnostic Support System). Additionally, computer algorithms of semantic description applied for object analysis in the case of recognition of spinal cord visualizations, were discussed. The proposed semantic derivation procedures were based on cognitive resonance model, and were exploited for semantic interpretation of selected central nervous system patterns. Effective recognition of pathological changes was based on visual data set obtained during magnetic-resonance imaging of spinal cord.

Słowa kluczowe : centralny układ nerwowy, rdzeń kręgowy, analiza kognitywna, central nervous system, spinal cord, cognitive analysis,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Boerner, E. ,Ogiela, L. , Komputerowe algorytmy sztucznej inteligencji w interpretacji niektórych obrazów centralnego układu nerwowego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook