Konstrukcja, bezpieczeństwo i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Konstrukcja, bezpieczeństwo i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej

Autorzy :
Kolanko, J.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki i Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-372 Wrocław, tel.: (071) 320 36 15, Jerzy.Kolanko@pwr.wroc.pl,
Abstrakty : Pierwsze doniesienia o zabiegach leczniczych wykorzystujących prąd elektryczny można znaleźć w literaturze z XIX wieku. Połączenie akupunktury z elektroterapią to elektro-akupunktura. Rozwój elektroterapii jest uwarunkowany rozwojem aparatury oraz konstrukcją elektrod. Miniaturyzacja urządzeń do terapii prądem elektrycznym pozwala na prowadzenie terapii całodobowo, a nawet wielodniowo, bez wychodzenia pacjenta z domu. Założeniem podstawowym w terapii długoterminowej jest poprawa potencjałów komórkowych i regeneracja komórek w miejscu objętym terapią. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia techniczne i praktyczne długoterminowej stymulacji elektrycznej.

First applications of electrical current in medicine were described in a literature in 19. century. Acupuncture combined with electrotherapy is called electroacupuncture. The progress in electrotherapy relies on the development of new devices, as well as the electrodes. The miniaturization of electrostimulators enables 24-hours application. Small stimulator can be easily stored in a pocket and used when necessary. Long-term electrostimulation influences the cell potential and regeneration processes. In this paper some technical and practical aspects of long-term electrostimulation will be discussed.

Słowa kluczowe : stymulacja elektryczna, regeneracja komórek, electrostimulation, cells regeneration,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2008
Numer : Vol. 14, nr 1
Strony : 9 – 11
Bibliografia : 1. J. Kuchta: Elektroakupunktura w przykładach, Metrocomp, Gdańsk 1992.
2. A. Dyszkiewicz, Metrologiczne efekty zastosowania rezonansowej kąpieli wodno-elektrycznej stóp w urządzeniu DETOX SYSTEM u osób zdrowych. Laboratorium Biotechnologii, Cieszyn 2007, http://www.body-detox.pl
3. A. Janota, Medycyna nowej generacji. Świat i Medycyna, vol. 12, 2007, s. 1-3.
4. M.A. Patterson, Searching for the Impossible, The Quest to All Addictions, Long Rider's Guild Press, UK, www.drmeg.net,
5. Branżowa Norma BN-80/5963-03: Aparaty i urządzenia elektryczne medyczne.
6. Polska Norma PN-EN 60601-1:1999: Medyczne urządzenia elektryczne: CzęśćI: Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
7. M.A. Patterson i in.: Electrostimulation in drug and alcohol detoxification, stimulation criteria in clinical success. Addiction Research and Theory 1, 1993, s. 130-144.
8. M.A. Patterson, F.R.C.S.E., Lome Patterson, R.M.N., Sean I. Patterson, PhD.: Electro stimulation: Addiction Treatment for the Coming Millennium, The Journal of alternative and complementary medicine, vol. 2 (4), 1996, s. 485-491.
DOI :
Cytuj : Kolanko, J. , Konstrukcja, bezpieczeństwo i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 14, nr 1/2008
facebook