Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowania

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowania

Autorzy :
Wrona, A.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Dereń, E.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Pawik, Ł.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35, lukaszpawik@gmail.com,
Konieczny, G.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Wrzosek, Z.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Łuczak, E.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Fizjoterapii, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w I Katedrze Rehabilitacji, 90-419 Łódź, pl. Hallera 1, elzbietaluczak@op.pl,
Słaba, S.
Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 114,
Rochmiński, R.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Fizjoterapii, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w I Katedrze Rehabilitacji, 90-419 Łódź, pl. Hallera 1,
Rżewska, E.
Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 114,
Jasiński, R.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Turek, J.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Rudzińska, E.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Dąbrowska, G.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, 50-527 Wrocław, ul. Dawida 1/3,
Skrzek, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Nowacka, U.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Zakład Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 51-612 Wrocław, al. I J. Paderewskiego 35, ulanowacka2@gmail.com,
Skrzek, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Zakład Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 51-612 Wrocław, al. I J. Paderewskiego 35,
Bonikowski, M.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., Zagórze k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna,
Augustyniak, P.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, 30-059 Kraków, Mickiewicza 30, august@agh.edu.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, 30-071 Kraków, ul. Gramatyka 8a,
Abstrakty : Artykuł omawia ważną w dzisiejszych czasach potrzebę kształcenia umiejętności projektowania na studiach technicznych. Zajęcia projektowe stają się okazją do kształcenia kompetencji oraz do realizacji zadań w symulowanych warunkach zatrudnienia. Autorzy wskazują liczne zalety zajęć projektowych, między innymi całościowe traktowanie wiedzy pochodzącej z różnych dziedzin. Niektóre niedogodności, jak np. wzrastający koszt kształcenia mogłyby być rozwiązane w partnerstwie akademicko-przemysłowym.

The paper discusses the necessity of teaching of the abilities of designing in technical studies. The design classes are pointed out not only in aspect of integration of knowledge acquired from many different modules, but also as an opportunity for teaching of soft competences and for performing tasks in simulated employment conditions. The authors point out several advantages of the design classes, while some drawbacks like raising education costs, may be solved by exploiting an academic-industrial partnership.

Słowa kluczowe : inżynieria biomedyczna, edukacja, projektowanie, biomedical engineering, education, designing,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2014
Numer : Vol. 20, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Wrona, A. ,Bauer, J. ,Dereń, E. ,Pawik, Ł. ,Konieczny, G. ,Wrzosek, Z. ,Łuczak, E. ,Słaba, S. ,Rochmiński, R. ,Rżewska, E. ,Jasiński, R. ,Turek, J. ,Rudzińska, E. ,Dąbrowska, G. ,Skrzek, A. ,Nowacka, U. ,Skrzek, A. ,Bonikowski, M. ,Augustyniak, P. ,Augustyniak, E. , Kształcenie inżynierów biomedycznych w zakresie umiejętności projektowania. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 1/2014
Facebook