Journal : Acta Energetica
Article : Laboratory Test Results for the Travelling Wave Fault Location Scheme

Authors :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Abstract : The article describes the travelling wave fault location algorithm for high voltage lines based on wavelet transform. The algorithm is implemented in a prototype and tested in the laboratory. The article presents the hardware and software part of a travelling wave fault locator, methodology and test results.

W artykule opisano algorytm falowej lokalizacji miejsca zwarcia w linii wysokiego napięcia (WN) oparty na przekształceniu falowym zaimplementowany w prototypie urządzenia, a następnie przetestowano w warunkach laboratoryjnych. Artykuł przedstawia opis części sprzętowej i programowej falowego lokalizatora, metodykę oraz wyniki testów.

Keywords : lokalizacja zwarcia, linia WN, przekształcenie falowe, fault location, HV line, wavelet transform,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 1
Page : 29 – 39

Bibliography
: 1. Glik K. et al., Travelling wave fault location in power transmission systems: an overview, Journal of Electrical Systems 2011, No. 7, pp. 287–296.
2. Qin J., Chen X., Zheng J., Travelling wave fault location of transmission line using wavelet transform, Proceedings of IEEE Powercon Conference, 1998, pp. 533–537.
3. Gale P.F. et al., Travelling wave fault locator experience on ESKOM’s transmission network, Proc. IEE Seventh International Conference on Developments in Power System Protection, 2001, pp. 327–330.
4. Gale P.F., Stokoe J., Crossley P.A., Practical experience with travelling wave fault locators on Scottish power’s 275&400kV transmission system, Proc. Sixth IEEE International Conference on Developments in Power System Protection, 1997, pp. 192–196.
5. Xu B., Shu Z., Gale P., The application of travelling wave fault locators in China, Proc. IET 9th International Conference on Developments in Power System Protection, 2008, pp. 535–539.
6. Haffar El A., Lehtonen M., Evaluation of travelling wave fault location based on field measurements, Proc. IET 9th International Conference on Developments in Power System Protection, 2008, pp. 601–605.
7. Zimath S.L., Ramos M.A.F., Filho J.E.S., Comparison of impedance and travelling wave fault location using real faults, Proc. IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, 2010, pp. 1–5.
8. Zhen W. et al., Travelling wave fault location test technique and its applications using a high speed travelling wave generator, Proc. Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2012), 2012, pp. 1–4.
9. Kowalik R., Januszewski M., Rasolomampionona D., Problems Found During Testing Synchronous Digital Hierarchical Devices Used on Power Protection Systems, IEEE Transactions On Power Delivery 2013, No. 28 (1), pp. 11–20.
10. Glik K., Rasolomampionona D., Kowalik R., Detection, classification and fault location in HV lines using travelling waves, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2012, No. 1a, pp. 269–275.
11. Mallat S., A Wavelet Tour of Signal Processing, New York: Academic, 2008.
12. TWS Mk VI User Manual, Travelling Wave Fault Locator, document ID: 40-08534-02.
13. Johns A.T., Aggarwal R.K., Song Y.H., Improved techniques for modeling fault arcs on faulted EHV transmission systems, IEE – Generation, Transmission and Distribution 1994, No. 141, pp. 148–154.
14. Rosołowski E., Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych Computer methods for the analysis of electromagnetic transients, Wrocław 2009, p. 361.
DOI :
Qute : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Rasolomampionona, D. D. , Laboratory Test Results for the Travelling Wave Fault Location Scheme. Acta Energetica nr 1/2014
Facebook