Laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT) – zastosowania kliniczne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT) – zastosowania kliniczne

Autorzy :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Obidowski, R.
Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, lacti@pr.pl,
Sipko, T.
Katedra Fizjoterapii AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. (071) 3473084, tsipko@wp.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoleiapii, At;ademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3,5, 51-617 Wrocław, tel. (071) 347 36, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laserolerapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bycłgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Abstrakty : W ostatnich 10 latach obserwuje się tendencję do produkcji urządzeń generujących wiązkę laserową o coraz większej mocy, co – jak się okazało – w wielu wypadkach poprawia efekty laseroterapii. W odróżnieniu od terapii nisko- i średnioenergetycznej (moce do 500 mW) nazwano ją wysokoenergetyczną (HILT) – powyżej 500 mW. Na rynku w USA dostępne są lasery terapeutyczne, które mają moc do 7500 mW, włoskie do 10 500 mW. Wydaje się uzasadnione stosowanie większych mocy przy zmianach zlokalizowanych w głębiej położonych tkankach. Jest to na pewno ciekawa metoda lecznicza, wymagająca dalszych badań doświadczalnych oraz klinicznych. W poniższej pracy zaprezentowano wstępne wyniki zastosowania lasera o wysokiej mocy Rainbow Drops trójsondowego (658 nm, 808 nm oraz 940 nm) w różnych stanach chorobowych. Terapia okazała się skuteczna w różnych dolegliwościach: mięśniowo-szkieletowych, zespołach bólowych kręgosłupa, zespołach przeciążeniowych, zmianach głęboko położonych, w terapii punktów spustowych bólu. Nie zaleca się stosowania HILT w terapii świeżych urazów i zmian położonych powierzchniowo, ze względu na termiczny efekt terapii.

The trend in laser therapy over the past ten years has been connected to the high power laser applications. The high intensity laser therapy may improve therapeutic outcomes, significantly. In the USA, therapeutic lasers are used with outputpower up to 7500 mW. Controlled clinical studies demonstrated the effectiveness of these lasers in specific applications. High intensity laser therapy appears to be an interesting treatment worthy of further research. In this work we presented the outcomes of treatment of few subjects with different musculoskeletal disorders with Rainbow Drops three probes laser (658 nm, 808 nm, 940 nm). This therapy occurred to be effective in the treatment of overload syndrome, trigger points, low back pain, degenerative disease. It is not recommended for the treatment of acute lesions and superficial changes because of possible thermal effects of this therapy.

Słowa kluczowe : klasa IV laserów, laseroterapia wysokoenergetyczna HILT, laseroterapia niskoenergetyczna LLLT, Class IV lasers, laser therapy, high-power laser therapy HILT, low-level laser therapy LLLT,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 4
Strony : 326 – 330
Bibliografia : 1. R.L. Wertz: Class IV High-Power Laser Therapy in Chiropractic and Rehabilitation, Dynamic Chiropractic, November 8, 2006, Volume 24, Issue 23.
2. W. Glinkowski, L. Pokora: Lasery w terapii, Laser Instruments – Centrum Techniki Laserowej, Warszawa 1993.
3. G.D. Baxter: Therapeutic lasers, Theory and practice, Churchill Livingstone, 1 edition, 1995.
4. J. Tuner, L. Hode: The Laser Therapy, Clinical Practice and Scientific Basement, tl. Laser Instruments – Centrum Techniki Laserowej, Warszawa 2003.
5. T. Ninomiya, Y. Miyamoto, T. Ito et al.: High-intensity pulsed laser irradiation accelerates bone formation in metaphyseal trabecular bone in rat femur. Journal of Bone and Mineral Metabolism, March 2003. 21, 2, s. 67-73.
6. A. Zati, D. Fortuna, A. Valent et al.: Treatment of low hack pain caused by intervertebral disk displacement: comparison between high power laser, TENS and NSAIDs, Medicina Dello Sport 2004, 54 (I), s. 77-82.
7. J. Irvine, S.L Chong, N. Amirjani, K.M. Chan: Double-blind randomized controlled trial of low-level therapy in carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve, 2004: 30 (2), s. 182-187.
8. J.L. Zeredo, K.M. Sasaki, K. Toda: High-intensity laser for acupuncture like stimulation. Lasers in Medical Science, March 2007, 22, 1, s, 37-41,
9. N. Kipshidze, V. Nikolaychik, M.H. Kielan et al.: Low-power helium: neon laser irradiation enhances production on vascular endothelial growth factor and promotes growth of endothelial cells in vitro. Lasers Surg Med 2001, 28, s. 355-364.
10. D.H. Hawkins, H. Abrahamse: The role of laser fluence in cell viability, proliferation, and membrane integrity of wounded human skin fibroblasts following helium-neon laser irradiation. Lasers Surg Med 2006, 38, s. 74-83. a
11. M. Khadra, P. Stale, R. Hans: Effect of laser therapy on attachment, proliferation and differentiation of human osteoblast-like cells cultured on titanium implant material, Biomaterials S 2005, 26, s. 3503-3509.
12. A. Stein, D, Benayahu, L, Maltz, U, Oron: Low-level laser in radiation promotes proliferation and differentiation of human osteoblasts in vitro, Photomed Laser Surg 2005, 23, s, 161-166
13. A. Schiudi, H, Merwald, L. Schindl et al,: Direct stimulatory effect of low-intensity 670 nm laser irradiation on human ' endothelial cell proliferation, British Journal of Dermatology 2003, 148, s, 334-336,
14. M.G. Bouma, W.A. Buurman, F.A. van den Wildenberg: Low energy laser irradiation fails to modulate the inflammatory function of human monocytes and endothelial cells. Lasers Surg Med 1996, 19, s, 207-215,
15. M. Prochazka: Class IVLaser in Non-invasive Laser Therapy, z dn. 31.07.07 http://summit-chiropractic.com/laser/class_iv_laser.asp (Laser Partner, Praha 2003, 69, s, 1-3),
16. A.A. Fischer: Pressure algometry over normal muscles, Standard values, validity and reproducibility of pressure threshold. Pain 1987; 30(1), s, 115-126.
17. M. Leman, M. Saltine, Y, Hearth: The effective treatment of acne vulgarism by a high-intensity, narrow band 405-420 nm light source, J Cosmetic & Laser Ther 2003, 5, s. 111-116,
18. A. Gillian, M. Fernandez, M. Fraxinella, L. Barite et al,: Very low-level laser therapy attenuates edema and pain in experimental models. Into J Tissue React, 2004; 26 (1-2), s. 29-37.
DOI :
Cytuj : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Obidowski, R. ,Sipko, T. ,Skrzek, A. ,Łukowicz, M. , Laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT) – zastosowania kliniczne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook