Lean Manufacturing tools implementation and its impact on the company’s operation improvement

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Lean Manufacturing tools implementation and its impact on the company’s operation improvement

Autorzy :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Cengiz Akdeniz, R.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir, cengiz.akdeniz@ebiltem.ege.edu.tr,
Haghighat Shishvan, S.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Pytlowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Tomasz.Jakubowski@ur.krakow.pl,
Kapela, K.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, krzysztof.kapela@uph.edu.pl,
Gugała, M.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Sikorska, A.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Łomża,
Panasiewicz, M.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Sobczak, P.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Mazur, J.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, jacek.mazur@up.lublin.pl,
Zawiślak, K.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Nadulski, R.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Rzeźnik, W.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, w.rzeznik@itep.edu.pl,
Mielcarek, P.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja, peter.savinyh@mail.ru,
Saitov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Sciences in Lublin,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Computer Sciences, University of Agriculture in Krakow,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja, peter.savinyh@mail.ru,
Saitov, V.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz,
Caban, J.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Sciences in Lublin,
Szwedziak, K.
Department of Biosystems Engineering, Opole University of Technology, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, k.szwedziak@po.opole.pl,
Wojtkiewicz, K.
Department of Biosystems Engineering, Opole University of Technology, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole,
Świechowski, W.
Institute of Horticulture in Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, waldemar.swiechowski@inhort.pl,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Godyń, A.
Institute of Horticulture in Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Doruchowski, G.
Institute of Horticulture in Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Tomasik, M.
Department of the Power Industry and Automation of Agricultural Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków, marcin.tomasik@ur.krakow.pl,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, w.wardal@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wójcik, G. P.
Faculty of Production Organization and Engineering, Warsaw University of Life Sciences SGGW, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, grazyna_wojcik@sggw.pl,
Kocoń, K.
Faculty of Production Organization and Engineering, Warsaw University of Life Sciences SGGW, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa,
Abstrakty : The aim of this article is to assess the impact of Lean Manufacturing tools on the work organization of two selected manufacturing company’s departments. In order to determine the effectiveness of lean concept, organizational measures were presented. They were to improve production process efficiency of the analyzed departments. The following were analyzed: standardization of the selected worksites and time reduction of tasks performance in a production process during a changeover. The study confirmed a research hypothesis that implementation of Lean Manufacturing tools guarantees time and resources savings, improves company’s operation, eliminates waste.

Celem artykułu jest ocena wpływu narzędzi Lean Manufacturing na organizację pracy dwóch wybranych działów przedsiębiorstwa produkcyjnego W celu określenia skuteczności koncepcji lean przedstawiono działania organizacyjne poprawiające wydajność procesu produkcji analizowanych działów. Do analizy wykorzystano standaryzację wybranych stanowisk pracy oraz skrócenie czasu wykonywania zadań w procesie produkcyjnym w czasie trwania przezbrojenia. Przeprowadzone badania pozwoliły potwierdzić hipotezę badawczą, że wykorzystanie narzędzi koncepcji Lean Manufacturing gwarantuje oszczędność czasu, zasobów, poprawia funkcjonowanie przedsiębiorstwa, eliminuje marnotrawstwo.

Słowa kluczowe : Lean Manufacturing, muda, SMED, standaryzacja pracy, organizacja pracy, Lean Manufacturing, muda, SMED, work standardization, work organization,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 2
Strony : 149 – 157
Bibliografia : Feld, W. (2001). Lean Manufacturing: Tools, Techniques, and How to Use Them. The CRC Press Series on Resource Management, 86- 87.
Golińska, P. (2012). Lean Management w produkcji i logistyce. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 81- 85.
Hadaś, Ł., Cyplik, R. (2011). Theory of Constraints i Lean Production. Idea, narzędzia, praktyka zastosowania. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 61- 62.
Harris, R. & Associates Lean Production Implementation Consulting & Facilitation, Lean Production (tłum. Czerska J. ), Pobrane z: www.zie.pg.gda.pl./~jcz/. Opubl. 07.05.2009, 9-10.
Kuboń M., Kurzawski D. (2012). Materials and commodity flows in farms from the aspect of production simplification. Inżynieria Rolnicza, 4(140), 53-62.
Liker, J., Convis, G. (2012). Droga Toyoty do Lean Leadership. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes, 104- 105.
Malaga-Toboła U., Kuboń M., Kwaśniewski D. (2012). Technical equipment and commodity production in ecological animal production farms. Inżynieria Rolnicza, 4(140), 79-87.
Marchwinski, C., Shook, J., Schroeder, A. (2008). Lean Lexicon: a graphical glossary for Lean Thinkers. Cambridge, Massachusetts, Lean Enterprise Institute, 42- 43, 112.
Mehta R. K., Mehta D., Mehta N. K. (2012). Lean manufacturing practices: problems and prospects, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Tome X (Year 2012) – Fascicule 3 (ISSN 1584-2673), Romania.
Osada, T. (1991). The 5s's: Five Keys to a Total Quality Environment. New York, Asian Productivity Organization, 30.
Productivity Press Development Team. (1996). 5S for Operators: 5 Pillars of the Visual Workplace. New York, Productivity Press, 11- 19.
Shirazi S.A.A., Pintelon L. (2012). Lean Thinking and Six Sigma: proven techniques in industry. Can they help health care? International Journal of Care Pathways December, 16, 160-167.
Wojciechowski, T. (2011). Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 210- 211.
Womack, J., Jones, T. (2008). Lean Thinking – szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie. Wrocław, Wydawnictwo Prodpublishing, 19- 21, 39- 40.
Wójcik, G. (2009). Zarządzanie jakością w urzędach skarbowych. Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, 6.
DOI :
Cytuj : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Haghighat Shishvan, S. ,Jakubowski, T. ,Pytlowski, T. ,Jakubowski, T. ,Kapela, K. ,Gugała, M. ,Sikorska, A. ,Borusiewicz, A. ,Panasiewicz, M. ,Sobczak, P. ,Mazur, J. ,Zawiślak, K. ,Nadulski, R. ,Rzeźnik, W. ,Mielcarek, P. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Saitov, V. ,Marczuk, A. ,Kuboń, M. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Saitov, V. ,Gałuszko, K. ,Caban, J. ,Szwedziak, K. ,Wojtkiewicz, K. ,Świechowski, W. ,Hołownicki, R. ,Godyń, A. ,Doruchowski, G. ,Tomasik, M. ,Wardal, W. J. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Wójcik, G. P. ,Kocoń, K. , Lean Manufacturing tools implementation and its impact on the company’s operation improvement. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook