The local and systemic content of fat changes under the influence of abdominal muscle exercises with giant sets method

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Lokalne i ogólnoustrojowe zmiany zawartości tłuszczu pod wpływem ćwiczeń mięśni brzucha metodą gigant-serii

Authors :
Kuciel-Lewandowska, J.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83, jadwiga.kuciel-lewandowska@am.wroc.pl,
Marcinkiewicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Kierzek, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Pozowski, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Ratajczak, B.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław,
Dąbrowski, D.
Katedra Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 33 59, 39059@student.awf.wroc.pl,
Ochmann, B.
Katedra Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 33 59,
Abstract : Celem pracy była ocena wpływu ćwiczeń mięśni brzucha realizowanych metodą gigant-serii na lokalne i ogólnoustrojowe zmiany zawartości tłuszczu. Badaniu poddano zawodników Muay Thai (boks tajski) i kulturystyki (n = 20). Wiek badanych wynosił od 18 do 33 lat, staż zawodniczy od 1 do 8 lat. Badania wykonano przed rozpoczęciem programu treningowego i po 30 dniach treningu. Do pomiaru całkowitej procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie oraz lokalnej tkanki tłuszczowej zastosowano analizator składu ciała FUTREX-5500A/ZL. Pomiary grubości fałdów skórno-tłuszczowych wykonano za pomocą tkankomierza. W wyniku badań stwierdzono, że seria ćwiczeń mięśni brzucha przy wysokim poziomie otłuszczenia trzewnego, realizowanych metodą gigant serii nie obniży go, a jedynie spowoduje wzrost siły i wytrzymałości mięśni brzucha.

The aim of the study was to determine the influence of abdominal giant set workout on local and systemic changes of fat content. The study group consisted of 20 male athletes training Muay Thai and body building. The age of the subjects was 18-33 years, the training experience was 1-8 years. The measurements were taken before the beginning of the abdominal giant set workout and after 30 days. The FUTREX-5500A/ZL analyzer was used to measure the body fat and the local adipose tissue composition. The measurement of skinfolds thickness was done by means of skinfold calipers HARPENDEN C-136. As a result of examinations it was affirmed that abdominal giant set workout, by high level of visceral fat content, shall not decrease it, but only influent the increase of the strength and endurance od abdominal muscles.

Keywords : aktywność fizyczna, metoda gigant-serii, skład ciała, zawartość tłuszczu, physical activity, giant sets method, lipid content, body composition,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 4
Page : 234 – 236

Bibliography
: 1. L. Demeillés, M. Kruszewski: Kulturystyka dla każdego, Wydawnictwo SIEDMIORÓG, Wrocław 2006, s. 24-25.
2. J. Aucouturier, J.S. Baker, P. Duché: Fat and carbohydrate metabolism during submaximal exercise in children, Sports Med, vol. 38(3), 2008, s. 213-238.
3. C.M. Paton, J.M. Ntambi: Biochemical and physiological function of stearoyl-CoA desaturase, Am J Physiol Endocrinol Metab, vol.297(1), 2009, s. E28-37, doi: 10.1152/ajpendo.90897.2008. Epub 2008 Dec 9.
4. S.R. Colberg: Physical activity, insulin action, and diabetes prevention and control, Current Diabetes Reviews, vol. 3(3), 2007, s. 176-184.
5. J. Górski: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego: podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 435-465.
6. T.J. Horton, J.O. Hill: Exercise and obesity, Proc Nutr Soc, vol. 57(1), 1998, s. 85-91.
7. J. Mayer: Overweight, causes, cost and control, Pediatrics, vol. 44, 1968, s. 152-153.
8. G. Gwinup: Energetics: your key to weight control, Sherbourne Press Handbook, 1970.
9. J.W. Helge, B. Stallknecht, E.A. Richter, H. Galbo, B. Kiens: Muscle metabolism during graded quadriceps exercise in man, J Physiol, vol. 581(Pt 3), 2007, s. 1247-1258.
10. D.P. Van Aggel-Leijssen, W.H.M. Saris, A.J.M. Wagenmakers, J.M. Senden, M.A. van Baak: Effect of exercise training at different intensities on fat metabolism of obese men, J Appl Physiol, vol. 25(1), 2002, s. 16-23.
11. E.L. Melanson, W.T. Donahoo, G.K. Grunwald, R. Schwartz: Changes in 24h substrate oxidation in older and younger men in response to exercise, J Appl Physiol, vol. 103(5), 2007, s. 1576-1582.
12. F. Pillard, C. Moro, I. Harant, E. Garrigue, M. Lafontan, M. Berlan, F. Crampes, I. de Glisezinski, D. Rivière: Lipid oxidation according to intensity and exercise duration in overweight men and women, Obesity (Silver Spring), vol. 15(9), 2007, s. 2256-2262.
13. F. Pillard, C. Moro, I. Harant, E. Garrigue, M. Lafontan, X. Crampes, I. de Glisezinski, D. Rivie`re: Lipid oxidation according to intensity and exercise duration in overweight men and women, Obesity (Silver Spring), vol. 15(9), 2007, s. 2256-2262.
14. V.A. Hughes, W.R. Frontera, R. Roubenoff, W.J. Evans, M.A. Singh: Longitudinal changes in body composition in older men and women: role of body weight change and physical activity: Am J Clin Nutr, vol. 76(2), 2002, s. 473-481.
15. M. Bassami, S. Ahmadizad, D. Doran, D.P. MacLaren: Effects of exercise intensity and duration on fat metabolism in trained and untrained older males, Eur J Appl Physiol, vol. 101(4), 2007, s. 525-532.
16. R.R. Wolfe: Fat metabolism in exercise, Adv Exp Med Biol, vol. 441, 1998, s. 147-156.
17. M.J. Ormsbee, J.P. Thyfault, E.A. Johnson, R.M. Kraus, M. Dong Choi, R.C. Hickner: Fat metabolism and acute resistance exercise in trained me, J Appl Physiol, vol. 102(5), 2007, s. 1767-1772.
18. K. Goto, N. Ishii, S. Sugihara, T. Yoshioka, K. Takamatsu: Effects of resistance exercise on lipolysis during subsequent submaximal exercise, Med Sci Sports Exerc, vol. 39(2), 2007, s. 308-315.
DOI :
Qute : Kuciel-Lewandowska, J. ,Marcinkiewicz, M. ,Kierzek, A. ,Pozowski, A. ,Ratajczak, B. ,Boerner, E. ,Dąbrowski, D. ,Ochmann, B. ,Ochmann, B. , Lokalne i ogólnoustrojowe zmiany zawartości tłuszczu pod wpływem ćwiczeń mięśni brzucha metodą gigant-serii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 4/2012
facebook