PL Architektura systemów wytwarzania.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Manufacturing systems architecture.

Authors :
Perzyk, M.
Warsaw University of Technology, Institute of Materials Processing, Narbutta 85, 02-524 Warsaw, phone/fax (+48 22)8499906,
Włosiński, W.
Warsaw University of Technology, Institute of Materials Processing, Narbutta 85, 02-524 Warsaw, phone (+48 22)6608453,
Wilczyński, K.
Warsaw University of Technology. Institute of Materials Processing, phone (+48 22) 8499797, k.wilczyński@wip.pw.pl,
Koć, A.
Warsaw University of Technology, Institute of Manufacturing Technology, 02-524 Warsaw, phone (+48 22) 8490185, fax (+48 22) 8490285, akoc@wip.pw.pl,
Marciniak, M.
Warsaw University of Technology, Institute of Manufacturing Technology, al. Niepodległości 222, 02-663 Warsaw, phone: (+48 22) 6288110,
Kozak, J.
Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Maszyn, al. Niepodległości 222, 00-663 Warszawa, phone (+48 22) 6607520, fax (+48 22) 6288110, jkozak@meil.pw.edu.pl,
Nowicki, B.
Warsaw University of Technology, Institute of Manufactiring Technology, al. Niepodległości 222, 02-525 Warsaw, phone (+48 22) 6288110, bnow@meil.pw.edu.pl,
Bossak, M.
Warsaw University of Technology, Institute of Mechanics and Design, Narbutta 85, 00-524 Warsaw, phone (+48 22) 8494280, fax (+48 22) 8499436,
Skalski, K.
Warsaw University of Technology, Institute of Mechanics and Design, Narbutta 85, 02-524 Warsaw, phone (+48 22) 8494280,
Szafarczyk, M.
Warsaw University of Technology, Institute of Manufacturing Technology, Narbutta 86, 02-524 Warsaw. Phone: (+48, 22) 849-93-90, Fax: (+48, 22) 849-02-85., m.szafarczyk@wip.pw.edu.pl,
Kowalski, T.
Warsaw University of Technology, Institute of Manufacturing Technology, 02-524 Warsaw, Narbutta 86. Phone: (+48, 22) 849-03-73, Fax: (+48, 22) 849-02-85., T.Kowalski@wip.pw.edu.pl,
Abstract : Six types of technological machines were specified according to the share of manual work and the way of machine operating. The structure of manufacturing system was defined and its architecture, considered as the forms of space shaped in consideration of human presence and labor, was described. The rules of designing safe manufacturing systems were presented.

Wyróżniono sześć przypadków maszyn technologicznych ze względu na pracę ręczną i obsługę operatorską. Określono strukturę systemu wytwarzania i opisano architekturę systemu wytwarzania, rozumianą jako formy przestrzeni kształtowanej ze względu na obecność człowieka i jego pracę. Przedstawiono zasady projektowania bezpiecznych systemów wytwarzania.

Keywords : architektura systemów wytwarzania, projektowanie systemów wytwarzania, bezpieczeństwo pracy, manufacturing system architecture, manufacturing system design, safety science,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2001
Number : Vol. 25, nr 4
Page : 151 – 160

Bibliography
:
DOI :
Qute : Perzyk, M. ,Włosiński, W. ,Wilczyński, K. ,Koć, A. ,Marciniak, M. ,Kozak, J. ,Nowicki, B. ,Bossak, M. ,Skalski, K. ,Szafarczyk, M. ,Kowalski, T. ,Kowalski, T. , Manufacturing systems architecture.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 4/2001
facebook