Journal : Acta Energetica
Article : Master Automatic Control System for the Power Industry

Authors :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Abstract : The MASTER Automation System is an entirely Polish system developed in the Institute of Power Systems Automation Ltd. It is currently being updated and optimized in the range of hardware and software. Apart from an unlimited ability to extend the amount of standard communication links it will enable application of protocols of any company. It ensures sufficient resources and mechanisms for complex plant automation as well as for creating heterogeneous installations through easy integration with other producers' systems.

System Automatyzacji MASTER jest w pełni polskim systemem opracowanym w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. Jest na bieżąco optymalizowany i unowocześniany w zakresie sprzętu i oprogramowania. Oprócz nieograniczonej możliwości rozszerzania puli standardowych linków komunikacyjnych umożliwia aplikację dowolnych firmowych protokołów. Zapewnia wystarczające zasoby i mechanizmy do kompleksowych automatyzacji obiektów, jak również tworzenia heterogenicznych instalacji poprzez łatwą integrację z systemami innych producentów.

Keywords : system automatyzacji, automatyzacja obiektów przemysłowych, PCL, automation system, automation of industrial objects, PLC,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 2
Page : 12 – 28

Bibliography
: 1. Kieleczawa A. et al.. Koncepcja i funkcjonalność mechanizmów sieciowych Systemu Automatyzacji MASTER Concept and functionality of network mechanisms in MASTER Automation System, Energetyka 2011, pp. 12-16.
2. Białecki M. et al., Description of automation system: DCS MASTER, Wrocław, May 2012.
3. Białecki M. et al., Rozwój Systemu Automatyzacji MASTER w kierunku nowych sposobów komunikacji z systemami zewnętrznymi Development of MASTER Automation System towards new methods of communication with external systems, Wrocław, December 2010.
DOI :
Qute : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Ziaja, E. , Master Automatic Control System for the Power Industry. Acta Energetica nr 2/2014
Facebook