PL Pomiary zarysów kształtu niedomkniętych walcowych powierzchni części maszyn.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Measurement of form profiles of non-closed cylindrical surfaces of machine parts.

Authors :
Adamczak, S.
Kielce University of Technology, Institute of Machines Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424534, adamczak@sabat.tu.kielce.pl,
Antoszewski, B.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424539,
Dindorf, R.
Kielce University of Technology, Division of Automatics and Robotics, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424481, fax (+48 41) 3424534, dindorf@eden.tu.kielce.pl,
Janecki, D.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424504, djanecki@tu.kielce.pl,
Abstract : The measurement methods applied so far have concerned full (closed) profiles. However, in the number of cases the contact surfaces are not full and their profiles determined in appriopriate cross-section are non-closed. Specialised instruments are used for such measurements. Of particular interest are those constructed mainly for the needs of the bearing industry and used to measure the parameters of quality of rolling surfaces of rings. In such cases, a correct measurement requires selecting an appropriate reference circle, in relation to which the deviation of the analysed non-closed profile will be determined. The papers deals with a theoretical analysis of the applied reference circles, on the basis of which it was found that the deviation determined for particular reference circles can differ considerably. In the worst case, it can be even three times greater. The work discusses also the theoretical determination of a reference circle, which will lead to computerisation of measurements of non-closed profies.

Dotychczas stosowane metody pomiaru dotyczą zarysów pełnych (domkniętych) jednak w wielu przypadkach współpracujące powierzchnie są niepełne, a ich zmiany określone w odpowiednich przekrojach są niezamknięte. Do pomiarów takich zarysów są stosowane specjalistyczne przyrządy. Na szczególną uwagę zasługują przyrządy zbudowane głównie na potrzeby porzemysłu łożyskowego służące do pomiaru parametrów jakości powierzchni tocznych pierścieni. W przypadkach tych poprawne przeprowadzenie pomiaru parametrów wymaga ustalenia odpowiedniego okręgu odniesienia, dla którego zostanie ustalona odchyłka analizowanego zarysu niedomkniętego. W pracy zdefiniowano okręgi odniesienia stosowane do oceny tych zarysów okrągłości.

Keywords : pomiar zarysu kształtu, powierzchnia niedomknięta, measurement of form profile, non-closed surface,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2001
Number : Vol. 25, nr 3
Page : 41 – 50

Bibliography
:
DOI :
Qute : Adamczak, S. ,Antoszewski, B. ,Dindorf, R. ,Janecki, D. ,Janecki, D. , Measurement of form profiles of non-closed cylindrical surfaces of machine parts.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 3/2001
facebook