Metal Magnetic Memory method used for analyzing high-pressure gas pipelines

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas
Tytuł artykułu : Metal Magnetic Memory method used for analyzing high-pressure gas pipelines

Autorzy :
Turkiewicz, A
Oil and Gas Institute, Kraków, Poland,
Brzeszcz, J.
Oil and Gas Institute, Kraków, Poland,
Witek, W.
Witek Engineering Services,
Kapusta, P.
Oil and Gas Institute, Kraków, Poland,
Freidenberger, C. G.
National Technological University, Bahia Blanca, Argentina, cristianfreidenberger@hotmail.com,
Śliwa, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland, sliwa@agh. edu.pl,
Włodek, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Łaciak, M.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Kosowska, K.
Jagiellonian University, Faculty of International and Political Studies, Kraków, Poland,
Kosowski, P.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Ziaja, J.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Movchan, V.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Sapińska-Śliwa, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Wiśniowski, R.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Korzec, M.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland, Student Scientific Association “GEOWIERT”,
Gajdosz, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Śliwa, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Kondrat, O.
Petroleum Engineering Institute, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Development and Operation of Oil and gas Fields Department, Ivano-Frankivsk, 15, Karpatska str., alexkondratr@gmail.com,
Volynskyy, D.
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 15, Karpatska Str, dmytro.volynskyy@gmail.com,
Falkowicz, S.
Oil and Gas Institute – National Research Institute, Kraków, Poland,
Cicha-Szot, R.
Oil and Gas Institute – National Research Institute, Kraków, Poland,
Dubiel, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Launt, P.
RAM Biochemicals, Inc., NC, USA,
Nelson, S.
RAM Biochemicals, Inc., NC, USA,
Wójcicki, W.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warsaw, Poland,
Rogaliński, M.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warsaw, Poland,
Şuţoiu, F.
SNGN ROMGAZ SA,
Foidaş, I.
SNGN ROMGAZ SA,
Avramescu, M.
SNGN ROMGAZ SA,
Laura, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland,
Pinka, J.
The Technical University of Kosice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology,
Kucirkova, L.
The Technical University of Kosice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology,
Nowakowski, A.
GAZ-SYSTEM S.A., Warsaw, Poland,
Paszylk, P.
GAZ-SYSTEM S.A., Warsaw, Poland,
Abstrakty : Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensure an appropriate level of safety require performing a number of exploitation activities. The use of Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly Non-contact Magnetometrie Diagnostics (NMD) is a very interesting solution for gas pipelines testing. The method is used primarily for unpiggable gas pipelines. In the gas industry can be seen a growing interest of use such methods, due to its effectiveness and applicability of NMD tests without the need for excavations and is an alternative to predictive methods. The article present the examples of using the Metal Magnetic Memory method for the high pressure gas pipelines testing with examples of detected defects.

Słowa kluczowe : gas pipelines testing, metal magnetic memory method,
Wydawnictwo : Wydawnictwa AGH
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 32, no. 2
Strony : 395 – 404
Bibliografia : 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
2 PN-IS0-24497-3_2009P:1-3. Badania nieniszczące – Magnetyczna pamięć metalu. www.energodiagnostyka.pl.
3 Materiał własny GAZ-SYSTEM S.A.
4 Protokół badań diagnostycznych do zadania: „Odkrycie i wykonanie szczegółowej diagnostyki gazociągów DN406 (3 odkrywki) oraz DN508 (5 odkrywek) relacji Odolanów, Energodiagnostyka Sp. z o.o.
5 www.mmmsystem.com.
6 Sprawozdanie z badań diagnostycznych dla zadania: „Wykonanie szczegółowej diagnostyki gazociągu DN100 PN63 relacji Tomkowice-Bolków metodą BMD”. Ener- godiagnostyka Sp. z o.o.
7 Protokół badań diagnostycznych dla zadania: „Odkrycie i wykonanie szczegółowej diagnostyki gazociągów DN400 PN 6,3 MPa relacji Oświęcim-Komorowice na 10 odkrywkach”. Energodiagnostyka Sp. z o.o.
DOI :
Cytuj : Turkiewicz, A ,Brzeszcz, J. ,Witek, W. ,Kapusta, P. ,Freidenberger, C. G. ,Śliwa, T. ,Włodek, T. ,Łaciak, M. ,Kosowska, K. ,Kosowski, P. ,Ziaja, J. ,Movchan, V. ,Sapińska-Śliwa, A. ,Wiśniowski, R. ,Korzec, M. ,Gajdosz, A. ,Śliwa, T. ,Kondrat, O. ,Volynskyy, D. ,Falkowicz, S. ,Cicha-Szot, R. ,Dubiel, S. ,Launt, P. ,Nelson, S. ,Wójcicki, W. ,Rogaliński, M. ,Şuţoiu, F. ,Foidaş, I. ,Avramescu, M. ,Laura, A. ,Pinka, J. ,Kucirkova, L. ,Nowakowski, A. ,Paszylk, P. , Metal Magnetic Memory method used for analyzing high-pressure gas pipelines. AGH Drilling, Oil, Gas Vol. 32, no. 2/2015
facebook