Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Autorzy :
Grudzień, M.
Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl,
Malicka, I.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. +48 (0) 71 347 35 19, iwona.malicka@awf.wroc.pl,
Korzewski, J.
Oddział Psychoterapii, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków, lei. +48 (12) 615 17 00, jerzykorz@wp.pl,
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (0) 94 354 46 20, : sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Janicki, J.
PIW PROMAX MEDIC, Instytut Badań Fizykomedycznych (IBF). ul. Matejki 48, 62-041 Puszczykowo, prezes@ibf.com.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85,, p.zalewski@cm.umk.pl,
Słotwiński, K.
Katedra i Klinika Neurologii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 (071) 734 31 00,, k.slot@gazeta.pl,
Wojna, J.
Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 83, dorota.wojna @awf.wroc.pl,
Abstrakty : Jednym z ważniejszych okresów posturogenezy jest koniec okresu przedszkolnego. Charakteryzuje się on intensywnym wzrostem kośćca, który zmienia proporcje ciała, nie-zakończonym procesem stabilizacji krzywizn przedniotyl-nych kręgosłupa oraz zmianą trybu życia w związku z rozpoczęciem edukacji szkolnej. Jednym z czynników warunkujących postawę ciała w tym okresie jest budowa ciała. Celem pracy była ocena postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej oraz ocena typu budowy ciała dzieci w wieku 6 lat. Badaniami objęto 105 dzieci z wrocławskich przedszkoli. Oceny postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej dokonano metodą fotogrametryczną według kryteriów Wo-lańskiego w modyfikacji Zeyland-Malawki. Typ budowy ciała określono wskaźnikiem Rohrera. Stwierdzono u wielu dzieci wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej. Osoby z postawą nieprawidłową stanowiły 38% badanych dzieci, wady występowały częściej wśród dziewcząt niż w grupie chłopców. Badane dzieci charakteryzowały się zróżnicowaniem pod względem typów budowy ciała. Dominowali osobnicy o budowie masywnej (50%), natomiast dzieci o smukłych sylwetkach było najmniej (21%). Dziewczęta o postawie prawidłowej charakteryzowała średnia budowa ciała, natomiast o postawie nieprawidłowej budowa smukła i masywna. W grupie chłopców, zarówno u osób z postawą prawidłową, jak i nieprawidłową, dominowała masywna budowa ciała.

One of the most significant periods for posturogenesis is the end of the kindergarten period. It is characterized by the intensive growth of bones, which changes proportions of the body, unfinished process of stabilization of anterioposterior curvatures of spine, as well as the changes of child's lifestyle. One of determinants of the body posture within this period, is the body constitution. The aim of the study was the evaluation of the body type and the posture within the sagittal position in pre-school children. The examination was carried out in a group of 105 children, aged 6 years, from Wroclaw kindergartens. The postural evaluation was performed by means of photogrammetric method based on projection of moire pattern. The body posture of the examined children was determined by means of Wolanski's method modified by Zeyland–Malawka. The somatic type was determined for each child by means of defining the Rohrer's index. A significant number of postural defects in the sagittal plane was found. Incorrect body postures were observed in 38% of the examined children, more in girls than in boys group. The examined children were characterized by diverisification of the body build types. Stout silhouette type was dominant (50%) and the slender type was the least common (21%). The girls with incorrect body posture had the stout and slender type ot the body silhouette. In both boys groups, with correct and incorrect body posture, the stout type was dominant.

Słowa kluczowe : metoda fotogrametryczna, budowa ciała, dzieci, photogrammetric method, body posture, children,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 2
Strony : 145 – 148
Bibliografia : 1. M. Janiszewski, E. Bitner-Czapińska: Postępowanie prewencyjne u dzieci z wadami postawy, Medycyna Manualna, vol. 6(3-4), 2002, s. 62-65.
2. P. Lizis, M. Żak, T. Calka-Lizis, W. Jankowicz: Postawa ciała oraz jej związki z wybranymi cechami morfologicznymi u dziewczynek w wieku 5 lat z Nowej Huty, Postępy Rehabilitacji, vol. 11(3), s. 133-139.
3. P. Ochwanowski, M. Janiszewski: Charakterystyka rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym, Medycyna Manualna, vol. 3-4, 2003, s. 27-28.
4. M. Olszewska, K. Żolyński, S. Olszewski: Wady postawy u siedmiolatków a ich aktywność ruchowa w życiu codziennym, Kwartalnik Ortopedyczny, vol. 1, 2006, s. 35-43.
5. A. Rudzińska, J. Nowotny, J. Dąbrowska, J. Szymańska, J. Witkoś: Sposób trzymania się siedmiolatków a budowa ciała, Fizjoterapia, vol. 14(1), 2006, 14, s. 59-64.
6. A. Suder, J. Sobiecki, T. Kościuk, J. Pałosz: Sprawność motoryczna a postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym, Nowiny Lekarskie, vol. 71(4-5), 2002, s. 230-235.
7. D. Wojna, J. Anwajler, K. Barczyk: Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej w starszym wieku przedszkolnym, Fizjoterapia, vol. 14(4), 2006, s. 29-37.
8. E. Zeyland-Malawka: Klasyfikacja i ocena postawy ciała w modyfikacjach metody Wolańskiego i Nowojorskiego Testu Klasyfikacyjnego, Fizjoterapia, vol. 7(4), 1999, s. 52-55.
9. A. Malinowski, H. Stolarczyk, W. Lorkiewicz: Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 321-328.
10. K. Barczyk, T. Skolimowski, J. Anwajler, D. Chamera-Bilińska: Kształtowanie się cech somatycznych i parametrów krzywizn przedniotyłnych kręgosłupa w poszczególnych typach postawy ciała dzieci Ortopedia, Traumatologic Rehabilitacja, vol. 7(5), 2005, s. 555-562.
11. E. Prętkiewicz-Abacjew, A. Wróblewska, J. Zajt-Kwiatkowska, B. Rogo, E. Zeyland-Malawka: Spostrzeżenia i uwagi dotyczące oceny postawy ciała na podstawie badania metodą fotogrametryczną, Pediatria Polska, vol. 76(9), 2001, s. 643-650.
12. N. Wolański: Ocena rozwoju dziecka w zdrowiu i chorobie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 247-262, 344-355.
13. N. Wolański: Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 2006, s. 383-402.
14. M. Makris, D. Umiastowska: Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 387, 2001, s. 53-60.
15. E. Demczuk-Włodarczyk: Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka. Studia i monografie, AWF, Wrocław, vol. 63, 2003, s. 22-27
DOI :
Cytuj : Grudzień, M. ,Malicka, I. ,Korzewski, J. ,Wojciechowski, J. ,Janicki, J. ,Zalewski, P. ,Słotwiński, K. ,Wojna, J. , Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 2/2009
facebook