Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Metody oznaczania dioksyn

Authors :
Abstract : Oznaczanie stężenia dioksyn w próbkach prowadzi się przy wysokim stopniu wzbogacenia substancji oznaczanej, z równoczesnym usunięciem dużej liczby związków organicznych utrudniających identyfikację. PCDDs i PCDFs występują w większości badanych próbek na poziomie pikogramowym, przy jednoczesnej obecności innych związków organicznych na poziomie nawet gramowym.

Keywords : dioksyny, PCDDs, PCDFs, analiza immunologiczna, analiza radioimmunologiczna, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas, GC-MS/MS, bioanalityka, analiza chemiczna, chemia analityczna, dioxins, PCDDs, PCDFs, immunological analysis, IAs, radioimmunoassay analysis, RIAs, gas chromatography coupled with mass spectrometry, GC-MS/MS, bioanalytics, chemical analysis, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2001
Number : nr 3
Page : 7 – 11

Bibliography
:
DOI :
Qute : Metody oznaczania dioksyn. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2001
facebook