Miejscowe zastosowanie kwasu aminolewulinowego w leczeniu nowotworów złośliwych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Miejscowe zastosowanie kwasu aminolewulinowego w leczeniu nowotworów złośliwych

Autorzy :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Miecznik, A.
Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hellera 1, 90-647 Łódź,
Bryl, A.
Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań,
Biały, D.
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, ul. Rzeźbiarska 4, 50-369 Wrocław,
Przywara, S.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń, Akademia Medyczna w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin,
Pijanowska, D.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Kazimierczak, B.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Gacek, A.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu,
Kawczyk-Krupka, A.
Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Katedra i Oddział Kliczniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41- 922 Bytom,
Jankowski, B.
Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
Abstrakty : Fotodynamiczna terapia znalazła szerokie zastosowanie w leczeniu chorób skóry, zarówno nowotworowych, jak i nienowotworowych. W prezentowanej pracy terapii fotodynamicznej poddano 20 pacjentów, u których uprzednio zdiagnozowano klinicznie raka podstawnokomórkowego (18 przypadków) oraz raka kolczystokomórkowego (2 przypadki). W leczeniu wykorzystano kwas aminolewulinowy, powszechnie stosowany jako prekursor proto-porfiryny IX (PPIX), aplikowany w postaci maści 20% na podłożu eucerynowym. Po upływie 5 godzin zmiany nowotworowe naświetlano światłem czerwonym o długości fali 630 nm z halogenowego źródła światła i dawce 120 J/cm2. Pacjenci poddani terapii byli następnie konsultowani po 1, 3, 6 i 12 miesiącach. We wszystkich 20 przypadkach uzyskano pełną remisję zmian.

Photodynamic therapy (PDT) has been widely employed in the treatment of skin diseases, for both neoplastic and non-neoplastic cases. In present paper, the photodynamic method has been used to treat 20 patients with previously diagnosed basal cell cancer (18 cases) and squamous cell cancer (2 cases). We have applied the aminolevulinic acid, commonly used as a precursor of protoporphyrin IX (PPIX), in 20% ointment on eucerin support. After the next 5 hours, tumors were irradiated by use of halogen lamp producing 120 J/cm2 at the wavelength 630 nm. Following the treatment patients were consulted within 1, 3, 6 and 12 months in order to assess the effectiveness of applied therapy. In all 20 cases complete regression of tumors has been achieved.

Słowa kluczowe : terapia fotodynamiczna, kwas aminolewulinowy, rak podstawnokomórkowy, photodynamic therapy, aminolevulinic acid, basal cell carcinoma,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 7, nr 1-2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Sieroń, A. ,Miecznik, A. ,Bryl, A. ,Biały, D. ,Przywara, S. ,Pijanowska, D. ,Kazimierczak, B. ,Dyszkiewicz, A. ,Dyszkiewicz, A. ,Gacek, A. ,Kawczyk-Krupka, A. ,Jankowski, B. , Miejscowe zastosowanie kwasu aminolewulinowego w leczeniu nowotworów złośliwych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook