Modelowanie numeryczne parametrów lokalnych komfortu cieplnego w pomieszczeniu mieszkalnym

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Modelowanie numeryczne parametrów lokalnych komfortu cieplnego w pomieszczeniu mieszkalnym

Autorzy :
Abstrakty : W pracy wyznaczono parametry lokalne komfortu cieplnego (temperaturę wynikową, wilgotność względną, przewidywany odsetek osób niezadowolonych z przeciągu, z temperatury podłogi oraz z różnicy temperatury pomiędzy głową a kostkami nóg) na podstawie rozwiązania numerycznego nieustalonego zagadnienia wentylacji pomieszczenia mieszkalnego w programie ANSYS-CFX. Przedstawiono również ocenę zbieżności otrzymanego rozwiązania numerycznego oraz oszacowanie jego niepewności numerycznej.

This work investigates local thermal comfort factors (dry resultant temperature, relative humidity, draught rating, predicted percentage of dissatisfied caused by warm or cold floor, predicted percentage of dissatisfied from vertical air temperature difference between head and feet) via numerical analysis of a natural ventilation problem in a habitable room with ANSYSCFX. Emphasis is placed on determination of numerical uncertainty in the results.

Słowa kluczowe : komfort cieplny, temperatura, wilgotność, ANSYS system, ANSYS, temperature, temperature monitoring, warmth,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 3, no. 1
Strony : 14 – 23
Bibliografia : 1. Abanto J., Barrero D., Reggio M., Ozell B. (2004), Airflow modeling in a computer room, Building and Environment, 39, 1393-1402.
2. ANSYS-CFX Release 11.0: Theory, 2006.
3. Awbi H. B. (2003), Ventilation of Buildings, Taylor&Francis.
4. Bohojło A. (2008), Modelowanie systemu wentylacji pomieszczeń z wykorzystaniem programu ANSYS-CFX, praca dyplomowa, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, TCiMPS.
5. Evola G., Popov V. (2006), Computational analysis of wind driven natural ventilation in buildings, Energy and Buildings 38, 491-501.
6. Fanger O. (1974), Komfort cieplny, Wyd. Arkady, Warszawa.
7. Franke J., Frank W. (2008), Application of generalized Richardson extrapolation to the computation of the flow across an asymmetric street intersection, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 96,1616-1628.
8. Freitas C. J. (2002), The issue of numerical uncertainty, Applied Mathemaical Modelling, 26, 237-248.
9. Guodong Y., Changzi Y., Yuoming C., Yuguo L. (2003), A new approach for measuring predicted mean vote (PMV) and standard effective temperature (SET), Building and Environment, 38, 33-44.
10. Heiselberg P., Murakami S., Roulet C. A. (2008), Ventilation of Large Spaces in Buildings, Analysis and prediction technics, Energy Conservation in Buildings and Community Systems, I EA Annex 26: Energy Efficient Ventilation of Large Enclosures.
11. Johnson R. W., Schultz R. R., Roache P. J., Celik I. B., Pointer W. D., Hassan Y. A. (2006), Processes and procedures for Application of CFD to Nuclear Reactor Safety Analysis, Idaho National Laboratory.
12. Lin Z., Chow T. T., Tsang C. F. (2007), Effect of door opening on the performance of displacement ventilation in a typical office building, Building and Environment, 42,1335-1347.
13. PN-EN ISO 7730:2006(U): Ergonomia środowiska termicznego, Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.
14. Roache P. J. (1998), Fundamentals of Computational Fluid Dynamics, Hermosa Publishers.
15. Sørensen D. N., Voigt L. K. (2003), Modelling flow and heat transfer around a seated human body by computantional fluid dynamics, Building and Environment, 38, 753-762.
16. Stamou A., Katsiris I. (2006), Verification of a CFD model for indoor airflow and heat transfer, Building and Environment, 41, 1171-1181.
17. Stern F., Wilson R. V., Coleman H. W, Paterson E. G. (2001), Comprehensive Approach to Verification and Validation of CFD Simulations –Part 1: Methodology and procedures, Journal of Fluids Engineering, Vol. 123, 793-802.
DOI :
Cytuj : Modelowanie numeryczne parametrów lokalnych komfortu cieplnego w pomieszczeniu mieszkalnym. Acta Mechanica et Automatica Vol. 3, no. 1/2009
facebook