PL Modernizacja elementów układu regulacyjnego wtrysku mieszanki oleju napędowego i metanolu w silniku Diesla

Journal : Agricultural Engineering
Article : Modernization of a control system of diesel oil and methanol mixture injection in the Diesel engine

Authors :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Plotnikov, S.
Viatka University in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w.golka@itep.edu.pl,
Kamiński, J. R.
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
Abstract : The use of diesel oil and methanol mixture in a Diesel engine requires modernization of old fuel injection control systems or development of new ones. Therefore, few options of structural solutions of the fuel injection system have been developed. The objective of the paper was to develop a structure of control elements of fuel injection in a Diesel engine which works with diesel oil and methanol mixtures, diesel oil and biogas mixtures, to check their practical utility and formulate indications. The control systems of multi-fuel Diesel and gas engines as well as two types of submerged high-pressure regulators were discussed. Characteristics of engine power, torque, unit and hour fuel consumption in the function of rotational speed with the use of Diesel D-21A1 engine were defined. The impact of methanol addition to diesel oil on the power and other performance indexes of a Diesel engine were determined. Two structural variants of the submerged fuel regulator were positively evaluated. The described solutions obtained a patent right and a patent protection and have been introduced to production in the Flow Machines Unit in Nikopol (Russia) and are used by the Central Scientific and Research Institute of Diesel Fuels in Saint Petersburg with work on improvement of Diesel engines.

Zastosowanie mieszanki oleju napędowego i metanolu w silniku Diesla wymaga modernizacji starych lub opracowania nowych systemów regulacyjnych wtrysku paliwa. W tym celu opracowano kilka wariantów rozwiązań konstrukcyjnych systemu wtrysku paliwa. Celem pracy było opracowanie konstrukcji elementów regulacyjnych podawania paliwa w silniku Diesla pracującym na mieszankach oleju napędowego i metanolu oraz oleju napędowego i biogazu, sprawdzenie ich praktycznej przydatności i sformułowanie zaleceń. Omówiono systemy regulacyjne silnika Diesla wielopaliwowego, gazowego oraz dwa typy nurnikowych regulatorów wysokociśnieniowych. Sporządzono charakterystyki mocy silnika, momentu obrotowego, jednostkowego i godzinowego zużycia paliwa w funkcji prędkości obrotowej z użyciem silnika Diesla D-21A1. Określono wpływ dodatku metanolu do oleju napędowego na moc i inne wskaźniki eksploatacyjne silnika Diesla. Opracowane dwa warianty konstrukcyjne zespołu nurnikowego regulatora paliwowego uzyskały pozytywną ocenę. Opisane rozwiązania uzyskały świadectwa autorskie oraz ochronę patentową i zostały wdrożone do produkcji w Zakładzie Aparatury Przepływowej w Nikopolu (Rosja) i są wykorzystywane przez Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Paliw Diesla w Sankt Petersburgu przy pracach nad doskonaleniem silników Diesla.

Keywords : traktor, diesel, silnik, tractor, diesel, engine,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 3
Page : 69 – 81

Bibliography
: Болотов, А.К., Плотников, С.А. (2000). Плунжер топливного насоса высокого давления. Патент РФ № 2100639, МКИ6 F 02 М 59/00, 59/44, 2 ил.
Болотов, А.К., Плотников, С.А. (2002). Плунжер ТНВД. – Патент РФ № 2108480, МКИ6 F 02 М 59/02, 59/44, 1 ил.
Болотов, А.К., Плотников, С.А. (2004). Система регулирования многотопливного дизеля. Патент РФ № 2044908, МКИ5 F 02 D 1/04, 1/10, 4 ил.
Гущин, С.Н., Плотников, С.А., Ярков, М.И. (2004). Система регулирования многотопливного дизеля. Положительное решение от 31.08.04. по заявке 2003120836/06(022013).
Golimowski, W. (2013). Dobór surowca do produkcji biopaliw do pojazdów rolniczych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie 14 ISBN 978-83-62416-63-9.
Лиханов, В.А., Попов, В.М., Плотников, С.А.,Хлыбов, М.Н. (2006а). Система регулирования газодизеля. А.с. СССР № 1709125, МКИ F 02Д 19/06, 1 ил.
Лиханов, В.А., Наврозов, В.В., Сычев, А.В., Плотников, С.А. (2006б). Система регулирования газодизеля. Патент РФ № 2119078, МКИ6 F 02 D 19/06, F 02 M 21/02, F 02 B 69/04. 5С., 2 ил., 1 табл.
Ляхов, А.Н., Комля, Г.У. (2013). Физические характеристики дизельного топлива и их вляние на работу двигателя. Беларусский государственный аграрный технический университет Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективные технологии и технические средства в сельскохозяйственном производстве». Минск 11-12 апреля 2013г. Часть 2, ISBN 978-985-519-575-8 (ч. 2), 104-108.
Pasyniuk, P. 2014. Wpływ zasilania silników olejem roślinnym na parametry eksploatacyjne ciągni-ków rolniczych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie 12 ISBN 978-83-62416-56-1.
Плотников, С.А. (2011). Улучшение эксплоатационных показателей дизелей путем создания новых альтернативных топлив и совершенствования топливоподающей аппаратуры. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. работа выполнена в Филиале Московского государственного индустрального университета в г. Киров. На правах рукописи, 40.
Воронков, В.Н., Шишов, С.А. (2010). Технологии и оборудование и опыт использования навигационных и компюьтерных систем в растеневодстве. Научное издание. Москва ФГНУ «Росинформагротех», 80.
Zając, G., Piekarski, W. (2003). Analiza doboru mieszanek paliwowych biopaliwa i oleju napędowego w aspekcie emisji spalin. Eksploatacja i Niezawodność, 3, 6-11.
Zając, G., Piekarski, W., Krzaczek, P. (2008). Ocena zużycia paliwa przez silniki o zapłonie samoczynnym przy zasilaniu wybranymi paliwami. Inżynieria Rolnicza, 2, 323-330.
Van Gerpen, J. H., Petersen, C. L., Goering, C. O. (2007). Biodiesel, an alternative fuel for compression ignition engines. ASABE Distiguished Lecture. No. 31, 1-22.
DOI :
Qute : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Plotnikov, S. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamiński, J. R. ,Kamiński, J. R. , Modernization of a control system of diesel oil and methanol mixture injection in the Diesel engine. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook