Monitorowanie leczenia izotopem J131 z zastosowaniem analizy scyntygraficznego obrazu tarczycy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Monitorowanie leczenia izotopem J131 z zastosowaniem analizy scyntygraficznego obrazu tarczycy

Autorzy :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Miecznik, A.
Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hellera 1, 90-647 Łódź,
Bryl, A.
Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań,
Biały, D.
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, ul. Rzeźbiarska 4, 50-369 Wrocław,
Przywara, S.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń, Akademia Medyczna w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin,
Pijanowska, D.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Kazimierczak, B.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Abstrakty : Przedstawiono zarys symptomatologii oraz problematykę leczenia gruczołu tarczowego ze szczególnym uwzględnieniem nadczynności tarczycy. Wzorując się na znanych systemach ekspertowych uwypuklono konieczność standaryzacji procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Zaproponowano skomputeryzowany system nadzoru skuteczności leczenia nadczynności tarczycy za pomocą izotopu J131, opierając się na analizie porównawczej rozkładu maksimów emisji w scyntygramach wyjściowych i kontrolnych. W odróżnieniu od stosowanego aktualnie uśrednionego pomiaru jodochwytność lub wzrokowej oceny scyntygrafii metoda umożliwia obserwację ewolucji nawet niewielkich ognisk patologii.

The outline of symptomatology and problems connected with thyroid gland treatment, especially taking hyperthyroidism into consideration, are presented in the study. Modelling on known expert systems, the need for standardisation of diagnostic and therapeutic procedures is emphasised. A computerised system for supervision of efficacy in hyperthyroidism treatment with use of isotope J 131, based on comparative analysis of distribution of emission maximums in initial and test scintigrams was proposed. Contrary to the currently applied averaging measurement of thyroid iodine uptake or visual judgement of scintigraphy, the proposed method makes it possible to observe evolution of even not big focuses of pathology.

Słowa kluczowe : gruczoł tarczycy, symptomatologia, thyroid gland, symptomatology,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 7, nr 1-2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Sieroń, A. ,Miecznik, A. ,Bryl, A. ,Biały, D. ,Przywara, S. ,Pijanowska, D. ,Kazimierczak, B. ,Dyszkiewicz, A. , Monitorowanie leczenia izotopem J131 z zastosowaniem analizy scyntygraficznego obrazu tarczycy. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook