Morphology development during polyblend single-screw extrusion.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Morphology development during polyblend single-screw extrusion.

Autorzy :
Perzyk, M.
Warsaw University of Technology, Institute of Materials Processing, Narbutta 85, 02-524 Warsaw, phone/fax (+48 22)8499906,
Włosiński, W.
Warsaw University of Technology, Institute of Materials Processing, Narbutta 85, 02-524 Warsaw, phone (+48 22)6608453,
Wilczyński, K.
Warsaw University of Technology. Institute of Materials Processing, phone (+48 22) 8499797, k.wilczyński@wip.pw.pl,
Abstrakty : The state-of-the-art is presented for of modelling of polymer blends extrusion. Theoretical fundamentals for morphology development in polymer processing are given, and the model for morphology development in the single-screw extrusion is presented. Experimental results for melting of the low density polyethylene and polystyrene (LDPE/PS) polyblend, and for morphology observation are shown.

Przedstawiono problem modelowania procesu wytłaczania mieszanin tworzyw. Podano podstawy teoretyczne modelowania rozwoju morfologii mieszanin oraz przedstawiono model rozwoju morfologii odnoszący się do wytłaczania jednoślimakowego. Przedstawiono ekperyment wytłaczania mieszaniny polietylenu małej gęstości i polistyrenu (LDPE/PS), wykonany w celu analizy przebiegu uplastyczniania tej mieszaniny oraz oceny rozwoju morfologii mieszaniny w trakcie procesu przetwórstwa.

Słowa kluczowe : mieszaniny tworzyw, morfologia, wytłaczanie jednoślimakowe, modelowanie, polietylen, polistyren, polyblends, morphology, single-screw extrusion, modelling, polyethylene, polystyrene,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 25, nr 4
Strony : 39 – 48
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Perzyk, M. ,Włosiński, W. ,Wilczyński, K. , Morphology development during polyblend single-screw extrusion.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 4/2001
facebook