Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej

Autorzy :
Grudzień, M.
Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl,
Abstrakty : Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej, a tym samym do powstania przykurczów mięśniowo-torebkowych oraz osłabienia rozciągniętych mięśni i więzadeł. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe – proprioceptive neuromuscular facilitation) i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej. Metody te pozwalają na przywrócenie prawidłowej równowagi mięśniowej poprzez rozciągnięcie i wzmocnienie przykurczonych i osłabionych mięśni. Poprawiają także zakres ruchomości stawów i ułatwiają naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Juvenile thoracic kyphosis leads to the static and dynamic changes within the spine and the pelvic girdle, musculo-capsu-lar spasms and adynamia in overextended muscles, as well as ligaments. This paper presents the potential applications of PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) method and kinesiotaping in a treatment of the juvenile thoracic kyphosis (Scheuermann's disease). These therapeutic methods are useful in restoration of the normal muscular balance by stretching the contracted muscles and strengthening the impaired ones. Thus, the correct range of joint movement may be achieved and the patient is able to maintain the proper body posture.

Słowa kluczowe : choroba Scheuermanna, kinesiotaping, kinezyterapia, kinesiotaping, kinesitherapy,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 2
Strony : 106 – 107
Bibliografia : 1. S. Adler, D. Beckers, M. Buck: PNF in Practice: An Illustrated Guide, Wyd. Springer, 2003, s. 19-44.
2. K. Kase, J. Wallis, J. Kase: Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method, Universal Printing & Publishing Inc. Alberquerque New Mexico, 2003.
3. T. Kasperczyk: Wady postawy ciała, Kasper s.c, Kraków 2001, s. 28, 47, 212.
4. A. Kwolek: Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Medyczne U&P, Wrocław 2003.
5. A. Lizak: Proprioceptive neuromuscular facilitation, Skrypt kursu podstawowego PNF, Warszawa 1999.
6. Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta z wykorzystaniem testów scre-eningowych stosowanych w kinesiotapingu. Referat wygłoszony na seminarium naukowo-szkoleniowym, 26-27.10.2006, Łódź.
7. T. Senderek: Kinesiotaping, Skrypty kursu podstawowego i rozwijającego, Kinesio Taping Association, Japan/Europe, Wrocław 2006.
DOI :
Cytuj : Grudzień, M. , Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 2/2009
facebook