Możliwości zastosowania systemów monitoringu technicznego w infrastrukturze elektroenergetycznej

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Możliwości zastosowania systemów monitoringu technicznego w infrastrukturze elektroenergetycznej

Autorzy :
Buriak, J.
Politechnika Gdańska,
Kiciński, J.
Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych,
Korab, R.
Politechnika Śląska,
Kot, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Laskowski, S.
ENERGIA-OPERATOR S.A.,
Partyka, R.
Politechnika Gdańska,
Porzeziński, M.
Politechnika Gdańska,
Szczerba, Z.
Politechnika Gdańska,
Kot, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wilde, K.
Politechnika Gdańska,
Abstrakty : W artykule przedstawiono wybrane systemy monitoringu technicznego, działające na terenie obiektów zlokalizowanych w Polsce. Zaprezentowano przykładowe zastosowanie diagnostyki uszkodzeń płyty stalowej z użyciem technologii bazującej na drganiach i transformacie falkowej. Możliwości zastosowania monitoringu w infrastrukturze elektroenergetycznej omówione zostały na przykładzie linii przesyłowych wysokiego napięcia.

Słowa kluczowe : monitoring, monitoring techniczny, elektroenergetyka, monitoring, technical monitoring, electrical power engineering,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2009
Numer : nr 2
Strony : 107 – 114
Bibliografia : 1. Ko J.M., Ni Y.Q., Technology developments in structural health monitoring of large-scale bridges Engineering Structures, 27, nr 12, October 2005, s. 1715-1725.
2. Liu D.A., Yang Z.fr, Tang C.H., Wang J., Liu Y, An automatic monitoring system for the shiplock slope of Wuqiangxi Hydropower Station Engineering Geology, 76, nr 1-2, December 2004, s. 79-91.
3. Robertson A., Farrar C., Sohn H., Singular detection for structural health monitoring using holder exponents, Mechanical Systems and Signal Processing, 17(6), 2003, s. 1163-1184.
4. Selerski S., Chmielewska L, Automatyczne systemy technicznej kontroli zapór (ASTKZ) Dębe, Włocławek i Wióry – podobieństwa i różnice. Bezpieczeństwo zapór – bezpieczeństwo ludności i środowiska, Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2009, s. 98-112.
5. Świdziński W., Świerczewski W., Janicki K., Rozbudowa obiektu hydrotechnicznego oparta na metodzie obserwacyjnej na przykładzie składowiska Żelazny Most. Bezpieczeństwo zapór – bezpieczeństwo ludności i środowiska, Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2009, s. 98-112.
6. Wilde K., Rucka M., Chróścielewski J., Jasina M., Malinowski M., Miśkiewicz M., Wilde M., System ciągłej obserwacji stanu technicznego hali “Olivia” w Gdańsku, Inżynieria i Budownictwo, 10/2009.
7. Docherty J., Handbook on Experimental Mechanics, Bethel, CT: Society for Experimental Mechanics Inc., Chapter 12, Nondestructive evaluation, 1987
8. Cawley, R, Defect location in Structures by a vibration technigue, Ph.D. thesis, Department of Mechanical Engineering, University of Bristol, 1978.
9. Wilcox R, Lamb wave inspection of large Structures using permanently attached transducers, Ph.D. thesis, Department of Mechanical Engineering, Imperiał College of Science, 1998.
10. Boavids J., Oliveira A., Berberan A., Dam monitoring using combined terrestrial imaging systems, 13th Symposium on Deformation Measurement Analysis, Lisbon 2008.
11. Wilde K., Modal diagnostics of civil engineering Structures, Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, 2008.
12. Rucka M., Wilde K., Application of continuous wavelet transform in vibration based damage detection method for beam and plates. Journal of Sound and Vibration, 297, 2006, s. 536-550.
13. Mulherin M., Atmospheric icing and communication tower failure in the United States, Cold Regions Science and Technology, 27,1998, s. 91-104.
14. Paczkowska T., Paczkowski W., Aspekty budowlane katastrofy energetycznej w rejonie szczecińskim, Awarie Budowlane, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Szczecin – Międzyzdroje, 2009, s. 151-176.
15. Maguire J., Residual life assessment of electricity pylons – a case study, Key Engineering Materials, 413-414, 2009, s. 219-228.
DOI :
Cytuj : Buriak, J. ,Kiciński, J. ,Korab, R. ,Kot, A. ,Laskowski, S. ,Partyka, R. ,Porzeziński, M. ,Szczerba, Z. ,Kot, A. ,Wilde, K. , Możliwości zastosowania systemów monitoringu technicznego w infrastrukturze elektroenergetycznej. Acta Energetica nr 2/2009
facebook