Possibility of application of infrasound therapy in treatment of sleep disorders

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Możliwości zastosowania terapii infradźwiękowej w leczeniu zaburzeń snu

Authors :
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Sobiech, K.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, katedra.kpf@awf.wroc.pl,
Jonak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, a.jonak@onet.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (0) 71 347 32 63, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Pilok, K.
Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 45-060 Opole, ul. Katowicka 68, tel. +48 (0) 77 442 35 16, jtaradaj@sum.edu.pl,
Pietraszewska, J.
Katedra Motoryczności Sportowca, Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 33 44, jadwiga.pietraszewska@awf.wroc.pl,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (0) 12 617 31 12, damijan@imir.agh.edu.pl,
Przywara-Chowaniec, B.
II Oddział i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 41 800 Zabrze, tel. +48 (0) 32 271 10 10, bpzabrze@gmail.com,
Ilnicka, M.
Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, tel. +48 (0) 71 327 09 01, malgorzata.ilnicka@gmail.com,
Kasprzak, C.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (0) 12 675 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Abstract : W pracy przedstawiono rozważania nad możliwością zastosowania infradźwięków, w celu poprawy jakości snu. Przesłanką do sformułowania i podjęcia wstępnych hipotez są wyniki uzyskane z badań nad wpływem fal akustycznych niskich częstotliwości na zmiany w morfologii sygnału EEG.

In this paper, the possibility of application of infrasounds in sleep disorders, is discussed. The reason to perform such study is based on the results of examinations on the influence of low frequency acoustic waves on alterations of EEG signals morphology.

Keywords : sen, infradźwięki, EEG, sleep, infrasound, EEG,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 4
Page : 390 – 392

Bibliography
: 1. J. Feldmann, F.A. Pitten: Effects of low frequency noise on man – a case study, Noise and Health, vol. 7(25), 2004, s. 23-28.
2. J. Jakobsen: Danish guidelines on environmental low frequency noise, infrasound and vibration, Noise Notes, vol. 2(2), 2003, s. 10-18.
3. A. Petounisa, C. Spyrakisa, D. Varonos: Effects of infrasound on activity levels of rats, Physiology & Behavior, vol. 18(1), 1977, s. 153-155.
4. W.K. Persson: Effects of low frequency noise on sleep, Noise and Health, vol. 6(23), 2004, s. 87-91.
5. Z. Damijan: Assessment of infrasound annoyance at work, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 13(3), 2004, s. 288-291.
6. C. Kasprzak: The effects of low frequency sound on the levels of activation, Archives of Acoustics, vol. 32(4), 2007, s. 123-128.
7. C. Kasprzak: Effects of infrasound exposure on the theta rhythm of EEG signal, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16(3B), 2007, s. 217-219.
8. C. Kasprzak: Badanie możliwości stosowania niskoczęstotliwościowej fali akustycznej do wywołania zjawiska wodzenia, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13(4), 2007, s. 298-299.
9. A. Kawano, H. Yamaguchi, S. Funasaka: Effects of infrasound on humans: A questionnaire survey of 145 drivers of long distance transport trucks, Pract Otol Kyoto, vol. 84, 1991, s. 1325-1324.
10. R. Panuszka, Z. Damijan, C. Kasprzak: Fractal EEG analysis with Higuchi's algorithm of low-frequency noise exposition on humans, The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 115(5), 2004, s. 2388-2389.
DOI :
Qute : Skrzek, A. ,Sobiech, K. ,Jonak, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Łukowicz, M. ,Chromik, K. ,Pilok, K. ,Pietraszewska, J. ,Damijan, Z. ,Przywara-Chowaniec, B. ,Ilnicka, M. ,Kasprzak, C. ,Kasprzak, C. , Możliwości zastosowania terapii infradźwiękowej w leczeniu zaburzeń snu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 4/2009
facebook