Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1979 roku za rozwój tomografii komputerowej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1979 roku za rozwój tomografii komputerowej

Autorzy :
Cichoń-Bańkowska, K.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Ziółkowski, M.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Gratkowski, S.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Stawicki, K.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Brykalski, A.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Zastosowań Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Szymanik, B.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Żywica, A.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, 70-313 Szczecin, ul. Sikorskiego 37,
Dziadek, M.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Cholewa-Kowalska, K.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Pośpiech, S.
Akademia Klinika Chirurgii Ogólnej, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, pospiechak@interia.pl,
Barcucha, P.
NZOZ Batory, Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna Sp. z o.o., 31-135 Kraków, ul. Batorego 3,
Damijan, Z.
Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Błaszczyk, J.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nauk Podstawowych, Zakład Fizjologii Człowieka i Biofizyki, 90-647 Łódź, pl. Hallera 1,
Czapkowicz-Pośpiech, R.
Centrum Medycyny Profilaktycznej – Poradnia Laryngologiczna, 30–106 Kraków, ul. Olszańska 5,
Migasiewicz, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Dereń, E.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Podbielska, H.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Dereń, E.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, ewelina.deren@gmail.com,
Abstrakty : Od 1901 roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny została przyznana już 105 razy. Do tej pory otrzymało ją ponad 200 osób. Jako jedna z pięciu nagród jest zapisana w testamencie Alfreda Nobla. W 1979 roku Nagrodę Nobla otrzymali dwaj naukowcy – amerykański fizyk Allan M. Cormack oraz brytyjski inżynier Godfrey N. Hounsfield. To prestiżowe wyróżnienie zostało im przyznane za ich wkład w rozwój tomografii komputerowej. Nagroda została podzielona między laureatów po połowie.

Since 1901 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded 105 times. Up till now the prize has been awarded to more than 200 people. As one of the five awards, Nobel Prize in Physiology or Medicine was mentioned in the Alfred Nobel’s testament. In 1979 Nobel Prize was awarded jointly to two scientists – American physicist Allan M. Cormack and British engineer Godfrey Hounsfield. This prestigious award was granted to them for their contribution to development of computer assisted tomography. The prize was divided equally between the winners.

Słowa kluczowe : Nagroda Nobla 1979, tomografia komputerowa, Allan Cormack, Godfrey Hounsfield, Nobel Prize 1979, computer assisted tomography, Allan Cormack, Godfrey Hounsfield,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2014
Numer : Vol. 20, nr 4
Strony : 227 – 233
Bibliografia : 1 The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 – Allan M. Cormack, Godfrey N. Hounsfield http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/.
2 A.M. Cormack: Representation of a Function by Its Line Integrals with Some Radiological Application, Journal of Applied Physics, 1963, vol. 34(9), s. 2722–2727.
3 A.M. Cormack: Representation of a Function by Its Line Integrals with Some Radiological Application II, Journal of Applied Physics, 1964, vol. 35(10), s. 2908–2913.
4 G.N. Hounsfield: Computerised transverse axial scanning (tomography) I. Description of system, British Journal of Radiology, 1973, vol. 46, s. 1016–1022.
5 A.M. Cormack: Early two-dimensional reconstruction and recent topics stemming from it, Nobel Lecture, 1979, s. 551–563.
6 G.N. Hounsfield: Computed medical imaging, Nobel Lecture, 1979, s. 568–586.
7 A.G. Filler: The History, Development and Impact of Computed Imaging in Neurological Diagnosis and Neurosurgery: CT, MRI, and DTI, The Internet Journal of Neurosurgery, vol. 7(1), s. 1–69.
8 R. Cierniak: X-Ray Computed Tomography in Biomedical Engineering, Springer Science and Business Media, 2011.
9 R. Cierniak: Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
10 F. Natterer, E.L. Ritman: Past and Future Directions in X-Ray Computed Tomography (CT), International Journal of Imaging Systems and Technology, 2002, vol. 12, s. 175–187. 11 Allan M. Cormack – Biographical, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/cormack-bio.html.
12 Godfrey N. Hounsfield – Biographical, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/hounsfield-bio.html.
13 P.N.T. Wells: Sir Godfrey Newbold Hounsfield KT CBE, Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 2005, vol. 51, s. 221–235.
14 B. Pruszyński: Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, wyd.1, PZWL, Warszawa 2014.
DOI :
Cytuj : Cichoń-Bańkowska, K. ,Ziółkowski, M. ,Gratkowski, S. ,Stawicki, K. ,Brykalski, A. ,Szymanik, B. ,Żywica, A. ,Dziadek, M. ,Cholewa-Kowalska, K. ,Pośpiech, S. ,Barcucha, P. ,Damijan, Z. ,Błaszczyk, J. ,Czapkowicz-Pośpiech, R. ,Migasiewicz, A. ,Dereń, E. ,Podbielska, H. ,Bauer, J. ,Dereń, E. , Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1979 roku za rozwój tomografii komputerowej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 4/2014
Facebook