New Multiphase Matrix Converter Based Device for Power Flow Control

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : New Multiphase Matrix Converter Based Device for Power Flow Control

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.bajor@ien.gda.pl,
Kosmecki, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.kosmecki@ien.gda.pl,
Wilk, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch. Gdańsk University of Technology, m.wilk@ien.gda.pl,
Hyrzyński, R.
ENERGA SA, rafal.hyrzynski@energa.pl,
Karcz, M.
ENERGA SA, michal.karcz@energa.pl,
Lemański, M.
ENERGA SA, marcin.lemanski@energa.pl,
Lewandowski, K.
ENERGA SA, karol.lewandowski@energa.pl,
Nojek, S.
ENERGA SA, sebastian.nojek@energa.pl,
Kornatka, M.
Częstochowa University of Technology, kornatka@el.pcz.czest.pl,
Korniluk, W.
Białystok University of Technology, korniluk@pb.edu.pl,
Petelski, P.
Białystok University of Technology, petp@o2.pl,
Kowalak, R.
Gdańsk University of Technology, r.kowalak@ely.pg.gda.pl,
Księżyk, K.
PLANS, krzysztof.ksiezyk@plans.com.pl,
Zdun, T.
PLANS, tomasz.zdun@plans.com.pl,
Lis, R.
Wrocław University of Technology, robert.lis@pwr.wroc.pl,
Łabuzek, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.labuzek@pwr.wroc.pl,
Miklaszewska, R.
ENERGA Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o., roza.m@onet.eu,
Miller, P.
Lublin University of Technology, p.miller@pollub.pl,
Wancerz, M.
Lublin University of Technology, m.wancerz@pollub.pl,
Pruski, P.
Silesian University of Technology, piotr.pruski@polsl.pl,
Paszek, S.
Silesian University of Technology, stefan.paszek@polsl.pl,
Spałek, D.
Politechnika Śląska, Dariusz.Spalek@polsl.pl,
Szczepanik, J.
Cracow University of Technology, jerzy_szczepanik@hotmail.com,
Sieńko, T.
Cracow University of Technology, sienko77@o2.pl,
Abstrakty : The article presents the concept of new matrix converter (MC) based device working as a phase shifting control device in a power system. The multiphase MC is working under an innovative control algorithm specially dedicated to the proposed application. The work presents the results of the simulation of the MC work in this application as well as the analysis of the MC properties.

Autorzy artykuły prezentują koncepcję konstrukcji przesuwnika fazowego, zbudowanego z wykorzystaniem przekształtnika macierzowego (ang. matrix converter, MC) ze specjalnie opracowanym na potrzeby tego urządzenia algorytmem kontroli. Przedstawiają również wyniki prób symulacyjnych, pokazujących wpływ urządzenia na rozpływ mocy w prostym systemie elektroenergetycznym (SEE).

Słowa kluczowe : FACTS, przekształtnik macierzowy, kontrola rozpływu mocy SEE, FACTS, matrix converter, power flow control,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 4
Strony : 158 – 171
Bibliografia : 1. Hingorani N.G., Gyugyi L., Understanding Facts: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems, Published December 24th 1999 by IEEE Computer Society Press edition language English.
2. Eslami M. et al., A Survey on Flexible AC Transmission Systems (FACTS), Przegląd Elektrotechniczny 1988, issue 1a.
3. Namin M.H., Using UPFC in order to Power flow control, Industrial Technology, 2006. ICIT IEEE International Conference on 15–17 Dec. 2006, Digital Object Identifier 10.1109/ICIT.2006.372401.
4. Verboomen J. et al., Phase shifting transformers: principles and application, Future Power Systems, 2005 International Conference on Digital Object Identifier 10.1109/FPS.2005.204302 Publication Year: 2005, p. 6.
5. Verboomen J. et al., Border-Flow Control by means of Phase Shifting Transformers, Power Tech. 2007 IEEE Lausanne, pp. 1338–1343, Digital Object Identifier: 10.1109/PCT.2007.4538510.
6. Wheeler P.W. et al., Matrix converters: a technology review, Industrial Electronics, IEEE Transactions, Vol. 49, Issue: 2, Digital Object Identifier: 10.1109/41.993260, 2002, pp. 276–288.
7. Sobczyk T.J., Control strategy of matrix converters, Proc. of European Conf. on Power Electronics and Applications (EPE), 1993, Vol. 4, pp. 93–97.
8. Sobczyk T.J., The matrix converter – a universal power electronic unit, Prace Instytutu Elektrotechniki 2002, vol. 211, pp. 6–21.
9. Balci M.E., Hocaoglu M.H., Comparison of power definitions for reactive power compensation in nonsinusoidal conditions, 11th International Conference on Harmonics and Quality of Power 2004, pp. 519–524.
10. Szczepanik J., Sieńko T., New control scheme and new application area for a multiphase matrix converter, Third IASTED Asian Conference Power And Energy Systems, April 2–4 2007, Phuked, Thailand, pp. 85–89.
11. Szczepanik J., Sieńko T., New control algorithm for multiphase matrix converter, Proceedings of 16th International Conference on Systems Science, 4–6 September 2007, Wrocław, Poland, vol. III, pp. 241–250.
12. Szczepanik J., Sieńko T., A new concept of application of multiphase matrix converter in power system, Proceedings of EUROCON 2007, The International Conference on “Computer as a Tool”, Warsaw, Poland, 9–12 September 2007, cat. No. 07EX1617C.
13. Sieńko T., Szczepanik J., Sobczyk T.J., Voltage Phase Controller for Power Systems, Proceedings of 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, 9–11 October 2007.
14. Szczepanik J., Sienko T., New Control Strategy for Multiphase Matrix Converter, Systems Engineering ICSENG 2008, 19–21.08.2008, pp. 121–126, Digital Object Identifier 10.1109/ICSEng.2008.44.
15. Szczepanik J., Sieńko, T., Control scheme for a multiphase matrix converter, EUROCON 2009, This paper appears in: EUROCON 2009, EUROCON ’09, 18–23 May 2009, pp. 545–551, St.-Petersburg Print, INSPEC Accession Number: 10798882, Digital Object Identifier: 10.1109/EURCON.2009.5167685 Current Version Published: 20 July 2009.
16. Sobczyk T.J, Sieńko T., Application of Matrix Converter as a Voltage Phase Controller in Power System, S13-17 IEEE SPEEDAM, 23–26.05.2006, Taormina, Italy, IEEE Catalog Number: 06EX1320C.
17. Szczepanik J., “Area based” Control Algorithm for Matrix Converter,Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on European Power and Energy Systems, 26–28 June, 2006, Rhodes, Greece, pp. 413–418.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Kosmecki, M. ,Wilk, M. ,Hyrzyński, R. ,Karcz, M. ,Lemański, M. ,Lewandowski, K. ,Nojek, S. ,Kornatka, M. ,Korniluk, W. ,Petelski, P. ,Kowalak, R. ,Księżyk, K. ,Zdun, T. ,Lis, R. ,Łabuzek, M. ,Miklaszewska, R. ,Miller, P. ,Wancerz, M. ,Pruski, P. ,Paszek, S. ,Spałek, D. ,Szczepanik, J. ,Sieńko, T. , New Multiphase Matrix Converter Based Device for Power Flow Control. Acta Energetica nr 4/2013
facebook