New Structure of Governor Electrohydraulic Power which meets the Requirements of the Implemented LFC-System

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : New Structure of Governor Electrohydraulic Power which meets the Requirements of the Implemented LFC-System

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Pawlak, M.
Warsaw University of Technology , m.pawlak@mchtr.pw.edu.pl,
Karczewski, J.
Institute of Power Engineering , jacek.karczewski@itc.edu.pl,
Abstrakty : The construction and operation of a control system of a power unit turboset has been described. The controllers use the CWP (Current Work Point) signal from the ACFP (Automatic Control Frequency and Power) system. Such an installation has been made on a power unit in a Power Plant. The control system functions, principle of operation, structure, software and investigation results have been presented. The new LFC (Load Frequency Control) system has been described in this paper. The benefits for the energy-producer are mentioned. Increasing complexity of the control systems of steam turbines has called for the development of diagnostic methods and measures.

W polskim systemie elektroenergetycznym wdrażany jest obecnie nowy regulator centralny LFC (ang. load frequency control), wykorzystywany w automatycznej regulacji częstotliwości i mocy wymiany. Na jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) narzucone zostały wymogi dotyczące spełnienia wymagań LFC. W artykule przedstawiona zostanie struktura, budowa i zasada działania mikroprocesorowych elektrohydraulicznych regulatorów mocy (MREH), zaprojektowanych i konstruowanych w Oddziale Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki w Łodzi. Regulatory te wdrożone zostały w jednej z krajowych elektrowni zawodowych. Zaprezentowane zostaną wyniki obiektowych badań eksploatacyjnych oraz dokonana zostanie ocena możliwości implementacji nowych procedur komunikacyjnych między MREH a LFC do struktury programowej regulatorów.

Słowa kluczowe : turbina, system elektroenergetyczny, regulator elektrohydrauliczny, turbine, control system, power unit,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 126 – 141
Bibliografia : 1. Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego Power system control and stability, Warszawa 2007, p. 382
2. Pawlik M., Strzelczyk F., Elektrownie Power plants, Warszawa, 2009, p. 634.
3. Karczewski J. et al., Assessment of availability of the power unit participating in the regulation of electrical power system, Archiwum Energetyki 2010, Vol. XL, No. 1, pp. 89–103.
4. Wymogi wobec JWCD na potrzeby wdrażania systemu LFC PSE-Operator Requirements for JWCD in view of the LFC PSE – Operator system implementation, version 2 Konstancin-Jeziorna, 4 August 2011.
5. Karczewski J. et. al., Raport z badań przeprowadzonych 1 czerwca 2012 na bloku nr 1 w EL. Adamów Report of the tests performed on 1 June 2012 on unit 1 at Adamów power plant ITC 2012.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. ,Pawlak, M. ,Karczewski, J. , New Structure of Governor Electrohydraulic Power which meets the Requirements of the Implemented LFC-System. Acta Energetica nr 1/2014
Facebook