Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej

Authors :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Abstract : Współczesna medycyna fizykalna systematycznie poszerza swoje możliwości terapeutyczne. Prawidłowe przemiany komórkowe są warunkiem długiego i zdrowego życia. Wprowadzanie nowoczesnych, bezpiecznych i skutecznych form terapii medycyny fizykalnej w ochronie zdrowia, w tym także w profilaktyce domowej, pozwala na skuteczną pomoc osobom przewlekle chorym (schorzenia narządu ruchu, schorzenia neurologiczne, depresje) oraz przy urazach tkanek miękkich. Pozytywne efekty stosowania zmiennych pól magnetycznych to działanie przeciwbólowe, regeneracyjne, poprawiające krążenie obwodowe, zmniejszające dług tlenowy oraz działanie antystresowe. Profilaktyka zdrowotna to dążenie do zmniejszania skutków skażenia środowiska naturalnego, niezdrowego stylu życia i nieprawidłowego sposobu odżywania, jako głównych przyczyn przewlekłych chorób cywilizacyjnych [1, 2]. W medycynie fizykalnej zastosowanie znajdują różne metody. Niektóre z nich zostaną omówione poniżej.

Keywords : rehabilitacja, magnetoterapia, magnetostymulacja, magnetolaseroterapia, ledoterapia, laseroterapia niskoenergetyczna, rehabilitation, magnetotherapy, magnetostimulaiton, magnetolaserotherapy, ledotherapia,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 4
Page : 284 – 285

Bibliography
: 1. A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2/2006, s. 26-30.
2. A. Sieroń, G. Cieślar, A. Krawczyk-Krupka, T. Biniszkie-wicz, A. Bilska, M. Adamek: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie, wydanie II, medica press, Bielsko–Biała 2002.
3. A. Sieroń, G. Cieślar, M. Adamek: Magnetoterapia i lasero-terapia niskoenergetyczna, SI. Akad. Med., Katowice 1993, s. 435-440.
4. A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Magnetoterapia, Rehabilitacja w Praktyce 3/2006, s. 29-32.
5. J. Pasek, R. Mucha, A. Sieroń: Magnetostymulacja – nowoczesna forma terapii w medycynie i rehabilitacji. Fizjoterapia 14 (4) 2006, s. 3-8.
6. J. Pasek, R. Mucha, A. Sieroń: Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis). Acta Bio-Optica et Informatica Medica voi. 12, 2/2006, s. 93-96.
7. J. Pasek, R. Mucha, A. Sieroń: Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica voi. 12, 1/2006, s. 15-19.
8. J. Pasek, R. Mucha, A. Sieroń: Magnetoledoterapia w leczeniu bólu zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica voi. 12, 3/2006, s. 189-191.
9. A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Światło w rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 3/2006, s. 20-24.
10. A. Sieroń, M. Adamek, G. Cieślar: Mechanizm działania lasera niskoenergetycznego na organizmy żywe – własna interpretacja. Balneologia Polska 1 (37), 1995, s. 48-55.
11. A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w praktyce 1/2007, s. 25-27.
12. A. Sieroń, J. Pasek, R. Mucha: Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Balneologia Polska 1 (107) 2007, s. 1-7.
DOI :
Qute : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Pasek, J. , Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook