O wpływie zużycia na dynamikę tłumika drgań

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : O wpływie zużycia na dynamikę tłumika drgań

Autorzy :
Andrejkiv, O.
Ivan Franko National University of L'viv, 1, Universytetska str., Lviv, 79000, Ukraine, andreykiv@ipm.lviv.ua,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, awrejcew@p.lodz.pl,
Abstrakty : W pracy zaproponowano i dokonano analizy modelu matematycznego dynamicznego tłumika drgań z tarciem suchym z uwzględnieniem zjawiska zużycia materiału trących się, ciał. W szczególności oszacowano wpływ parametrów zużycia na charakter ruchu okresowego badanego układu w oparciu o rozwiązania analityczne i symulacje numeryczne.

A novel mathematical model of a dynamic vibration damper taking into account wear of contacting bodies is proposed and studied. Both analytical and numerical approaches are applied to analyze die system behavior of various parameters. In particular, influence of wear on a periodic dynamics of the system is reported.

Słowa kluczowe : analiza matematyczna, model matematyczny, tarcie, tłumienie drgań, mathematical model, mathematical analysis, vibration damping, damper dynamics,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 1, no. 1
Strony : 11 – 14
Bibliografia : 1. Awrejcewicz J., Pyryev Yu. (2002), Thermoelastic contact of a rotating shaft with a rigid bush in conditions of bush wear and stick-slip movements, International Journal of Engineering Science, Vol. 40, 1113-1130.
2. Awrejcewicz J., Pyryev Yu. (2004),Contact phenomena in braking and acceleration of bush-shaft system, Journal of Thermal Stresses, Vol. 27, No 5, 433-454.
3. Awrejcewicz J., Pyryev Yu. (2005), Thermo-mechanical model of frictional self-excited vibrations, Int. J. Mech. Sci., Vol. 47, 1393-1408.
4. Awrejcewicz J., Pyryev Yu. (2006), On the heat transfer influence on dynamical damper self-vibrations, Proceedings of the 22nd International Conference on Vibrations in Physical Systems, Poznań-Będlewo, Poland, April 18-22, 2006, 65-72.
5. Awrejcewicz J., Pyryev Yu. (2007), Dynamical damper of vibration with thermo-elastic contact, Archive of Applied Mechanics (to appear).
6. Den Hartog J. P. (1971), Drgania mechaniczne, PWN, Warszawa.
7. Giergiel J. (1990), Tłumienie drgań mechanicznych, PWN, Warszawa.
8. Goryacheva I. G. (1998), Contact mechanics in tribology (Solid mechanics and its applications), Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.
9. Nowacki W. (1970), Teoria sprężystości, PWN, Warszawa.
DOI :
Cytuj : Andrejkiv, O. ,Awrejcewicz, J. , O wpływie zużycia na dynamikę tłumika drgań. Acta Mechanica et Automatica Vol. 1, no. 1/2007
facebook