Computer aided X-ray imaging of interphalangeal joints as a diagnosis method of inflammatory joints disorders

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Obrazowanie RTG stawów międzypaliczkowych wspomagane komputerowo jako metoda diagnostyki w chorobach zapalnych stawów

Authors :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Abstract : W pracy analizowano szerokość szpary stawowej w stawach międzypaliczkowych obu dłoni. Grupa badana liczyła 9 zdrowych osób, w tym 7 kobiet w wieku od 23 do 70 lat i 2 mężczyzn w wieku 22 i 72 lata. Średni wiek badanych kobiet wynosił 43 š18,3, zaś mężczyzn 47 š35,4. Wszystkie osoby były zdrowe i u żadnej nie stwierdzono reumatoidalnego zapalenia stawów. Na zdjęciach rentgenowskich również nie stwierdzono zmian charakterystycznych dla procesu chorobowego, takich jak np. zanik szpary stawowej, nadżerki etc. Wykazano, że szerokość szpary stawowej maleje z wiekiem. Wyniki potwierdzono też, analizując histogramy i trójwymiarowe łuminancje obrazu okolicy szpary stawowej stawu międzypaliczkowego bliższego II, III i IV palca lewej i prawej dłoni. Wyniki te powinny być brane pod uwagę przy diagnostyce obrazowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów międzypaliczkowych.

The width of interphalangeal joints was analyzed in the hands of 9 healthy volunteers, 7 females in age 23-70 years, and 3 males 22 and 72 years old. The mean age in women was 43 š18,3, and in men 47 š35,4. None of examined persons suffered from rheumatoid arthritis. No changes were observed on X-ray images, as well. It was stated that the width of interphalangeal joints is smaller for older subjects. These results are confirmed by analysis of 3-D luminance and histograms of the X-ray images of proximal interphalangeal joints of II, III, and IV finger. The results should be taken into account when diagnosing the rheumatoid arthritis basing on joints images.

Keywords : stawy międzypaliczkowe, RTG, zdjęcia RTG, analiza komputerowa, zapalnie stawów, interphalangeal joints, X-ray images, computer aided analysis, joints disorders,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Bauer, J. , Obrazowanie RTG stawów międzypaliczkowych wspomagane komputerowo jako metoda diagnostyki w chorobach zapalnych stawów. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook