Obrazowanie serca w wielowarstwowej tomografii komputerowej – aplikacje kliniczne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Obrazowanie serca w wielowarstwowej tomografii komputerowej – aplikacje kliniczne

Autorzy :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, taradaj@sum.edu.pl,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
Abstrakty : Obrazowanie serca jest obecnie najbardziej spektakularnym działem wielowarstwowej tomografii komputerowej (Multislice-Computed Tomography – MSCT). Nieinwazyjna, wiarygodna ocena miażdżycy naczyń wieńcowych stała się możliwa wraz z wprowadzeniem 16-war-stwowycli tomografów komputerowych w 2001 r. W roku 2003 do praktyki klinicznej weszły aparaty 64-warstwo-we, rok 2005 to inauguracja aparatu dwuźródłowego DSCT (Dual Source CT), mającego układ dwóch lamp rentgenowskich i dwóch wielorzędowych detektorów.

Słowa kluczowe : tomografia komputerowa, obrazowanie serca, serce, wielowarstwowa tomografia komputerowa, computed tomography, heart, multislice-computed tomography,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. ,Taradaj, J. ,Zawadzki, M. , Obrazowanie serca w wielowarstwowej tomografii komputerowej – aplikacje kliniczne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook