Obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych kobiet w zależności od wieku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych kobiet w zależności od wieku

Autorzy :
Hołowacz, I.
Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl,
Jałówko, M.
Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Danielewska, M.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, monika.danielewska@pwr.wroc.pl,
Iskander, R.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-377 Wrocław, Plac Grunwaldzki 13,
Podbielska, M.
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Fizykoterapii, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Senhadri, H.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Kuczyński, M.
Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Katedra Biomechaniki, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, michal.kuczynski@awf.wroc.pl,
Chwała, W.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Biomechaniki, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, wachwala@cyf-kr.edu.pl,
Mirek, E.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,
Rudzińska, M.
Katedra i Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ, 31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3,
Frydel, J.
VENITUR Sp. z o.o., 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 B,
Kuźma, M.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Wiącek, K.
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Boerner, E.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Abstrakty : W pracy analizowano obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych bliższych 18 zdrowych kobiet w dwóch różnych grupach wiekowych: 20–30 oraz 48–60 lat. Zarejestrowano zdjęcia transiluminacyjne stawów palców II, III i IV obu rąk w układzie optycznym z laserowym źródłem światła (laser He-Ne, = 632,8 nm). Fotografie wykonywano z obu stron stawu, odpowiednio dłoniowo-grzbietowej i grzbietowo-dłoniowej. Dla każdego zdjęcia wyznaczono histogram poziomów szarości oraz takie parametry, jak średnia wartość stopni szarości i odchylenie standardowe wartości stopni szarości. Zaobserwowano, że zdjęcia transiluminacyjne w przypadku osób starszych są znacznie ciemniejsze (niższa średnia wartość stopni szarości) niż w przypadku osób młodych. Ponadto w obu grupach wiekowych wyższe średnie wartości stopni szarości zaobserwowano w obrazach stawów lewej ręki.

The transillumination images of proximal interphalangeal joints of 18 healthy women, including 10 women in the age 20–30 and 8 women in the age 48–60, were recorded in the optical system with laser source (He-Ne laser, = 632,8 nm). Images of the joints of fingers II, III and IV of the right and left hand, were analyzed. Images were recorded in two configurations: ventral-dorsal and dorsal-ventral. The transillumination images were compared by means of histograms analysis. It was found that young volunteers have joints more transparent to visible light than elderly ones. Additionally, it was stated that the mean grey level values in images of the left hand in both groups were higher than in the case of right hand images.

Słowa kluczowe : transiluminacja, choroby reumatoidalne, stawy międzypaliczkowe, diagnostyka stawów, transillumination, rheumatoid diseases, interphalangeal joints, joints diagnostics,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2013
Numer : Vol. 19, nr 2
Strony : 95 – 103
Bibliografia : 1 P. Walewski: Postawmy na stawy, Polityka, vol. 49, 2006, s. 86–87.
2 E. Król-Kończewska: Nowa dekada, Przewodnik Lekarza, vol. 4, 2000, s. 114–115.
3 A. Filipowicz-Sosnowska: Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych, Przewodnik Lekarza, vol. 5, 2004, s. 27–33.
4 A. Filipowicz-Sosnowska: Terapie biologiczne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, Terapia, vol. 10, 2003, s. 4–10.
5 J. Świerkot, M. Madej: Znaczenie leków biologicznych w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów ze szczególnym uwzględnieniem uzyskania remisji choroby. Część II. Tocilizumab, abatacept, rytuksymab – leki o innych mechanizmach działania niż inhibitory TNF, Polski Merkuriusz Lekarski, vol. 30(178), 2011, s. 289–294.
6 D.E. Furst, E.C. Kesyton, J. Braun, F.C. Breedveld, G.R. Burmester, F. de Benedetti, T. Dormer, P. Emery, R. Fleischmann, A. Gibofsky, J.R. Kalden, A. Kavanaugh, B. Kirkham, P. Mease, J. Sieper, N.G. Singer, J.S. Smolen, P.L. Van Riel, M.H. Weismann, K. Winthrop: Updated consensus statement on biological agents for the treatment of rheumatic diseases 2011, Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 71, 2011, s. i2–i45.
7 H. Zeidler, S. Merkesdal, J.L. Hülsemann: Early arthritis and rheumatoid arthritis in Germany, Clinical and Experimental Rheumatology, vol. 21(31), 2003, s. 106–112.
8 J. Szechiński, P. Wiland: Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2004.
9 M. Korpela, L. Laasonen, P. Hannonen, H. Kautiainen, M. Leirisalo-Repo, M. Hakala, L. Paimela, H. Blafield, K. Puolakka, T. Möttönen, FIN-RACo Trial Group: Retardation of joint damage in patients with early rheumatoid arthritis by initial aggressive treatment with disease – modifying antirheumatic drugs: five-year experience from the FIN-RACO study, Arthritis and Rheumatism, vol. 50(7), 2004, s. 2072–2081.
10 C. Grigor, H. Capell, A. Stirling, A.D. McMahon, P. Lock, R. Vallance, W. Kincaid, D. Porter: Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial, Lancet, vol. 364(9430), 2004, s. 263–269.
11 L.T. van Hulst, M.C. Creemers, J. Fransen, L.C. Li, R. Grol, M.E. Hulscher, P.L. van Riel: How to improve DAS28 use in daily clinical practice? – a pilot study of a nurse-led intervention, Rheumatology, vol. 49(4), 2010, s. 741–748.
12 Y.P. Goekoop-Ruiterman, J.K. de Vries-Bouwstra, P.J. Kerstens, M.M. Nielen, K. Vos, D. van Schaardenburg, I. Speyer, P.E. Seys, F.C. Breedveld, C.F. Allaart, B.A. Dijkmans: DAS-driven therapy versus routine care in patients with recent-onset active rheumatoid arthritis, Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 69, 2010, s. 65–69.
13 L.G. Schipper, L.T. van Hulst, R. Grol, P.L. van Riel, M.E. Hulscher, J. Fransen: Meta-analysis of tight control strategies in rheumatoid arthritis: protocolized treatment has additional value with respect to the clinical outcome, Rheumatology, vol. 49, 2010, s. 2154–2164.
14 P. Emery, F.C. Breedveld, M. Dougados, J.R. Kalden, M.H. Schiff, J.S. Smolen: Early referral recommendation for newly diagnosed rheumatoid arthritis: evidence based development of a clinical guide, Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 61, 2002, s. 290–297.
15 A. Ciechomska, R. Andrysiak, M. Serafin–Król, W. Tłustochowicz, M. Zagrodzka, L. Królicki, W. Jakubowski: Ultrasonography, magnetic resonance imaging and conventional radiography of bone erosions in rheumatoid arthritis – a comperative study, Reumatologia, vol. 43(5), 2005, s. 301–309.
16 E. Boerner, B. Krawczyk, J. Bauer, H. Podbielska: Zastosowanie komputerowej obróbki obrazów ultrasonograficznych do oceny stawów międzypaliczkowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12(4), 2006, s. 238–243.
17 E. Alasaarela, I. Suramo, O. Tervonen, S. Lähde, R. Taklo, M. Hakala: Evaluation of humoral head erosions in rheumatoid arthritis: A comparison of ultrasonography, magnetic resonance imaging, computer tomography and plain radiography, British Journal of Rheumatology, vol. 37, 1998, s. 1152–1156.
18 D. Melchiorre, A. Calderazzi, S. Maddali Bongi, S. Cristofani, L. Bazzichi, C. Eligi, M. Maresca, M. Ciompi: A comparison of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the evaluation of temporomandibular point involvement in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis, Rheumatology, vol. 42, 2003, s. 673–676.
19 H. Podbielska, E. Boerner, J. Bauer: Podstawy transiluminacji, w: Optyka biomedyczna – wybrane zagadnienia, Halina Podbielska (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
20 V. Prapavat, W. Runge, J. Mans, A. Krause, J. Beuthan, G. Müller: The development of a finger joint phantom for the optical simulation of early inflammatory rheumatic changes, Biomedizinische Technik, vol. 42(11), 1997, s. 319–326.
21 A. Schwaighofer, V.Tresp, P. Mayer, A. Krause, J. Beuthan, H. Rost, G. Metzger, G. Müller, A. Scheel: Classification of rheumatoid Joint Inflammation Based on Laser Imaging, IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 50(3), 2003, s. 375–382.
22 A.K. Scheel, M. Backhaus, A.D. Klose, B. Moa-Anderson, U. Netz, K. Hermann, J. Beuthan, G. Muller, G. Burmester, A. Hielscher: First clinical evaluation of sagittal laser optical tomography for detection of synovitis in arthritic finger joints, Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 64, 2005, s. 239–245.
23 E. Boerner, J. Bauer, A. Szewczyk, H. Podbielska: Laser transillumination of interphalangeal joint of women suffering from rheumatoid diseases, Optica Applicata, vol. 37(1–2), 2007, s. 153–160.
24 J. Beuthan, U. Netz, O. Minet, A. Klose, A. Hielscher, A. Scheel, J. Henniger, G. Müller: Light Scattering Study of Rheumatoid Arthritis, Quantum Electronics, vol. 32(11), 2002, s. 945–952.
25 J. Bauer, E. Boerner, A. Suchwałko, H. Podbielska: Pattern recognition method for evaluation of laser transillumination images for therapy monitoring in case of finger joints diseases, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, 2006, s.120–122.
26 J. Bauer, E. Boerner, H. Podbielska, A. Suchwałko: Pattern recognition of transillumination images for diagnosis of rheumatoid arthritis, Proc. SPIE, Medical Imaging, vol. 5959, 2005, s. 15–20.
27 E. Boerner, H. Podbielska, J. Bauer, L. Dmochowska, M. Dziewięcka: Laser transillumination for diagnosis of rheumatoid arthritis, Proc. SPIE, Lightmetry and Light and Optics in Biomedicine, vol. 6158, 2006, s. 265–268.
28 K.D. Deane, C.I. O'Donnell, W. Hueber, D.S. Majka, A.A. Lazar, L.A. Derber, W.R. Gilliland, J.D. Edison, J.M. Norris, W.H. Robinson, V.M. Holers: The number of elevated cytokines and chemokines in preclinical seropositive rheumatoid arthritis predicts time to diagnosis in an age-dependent manner, Arthritis and Rheumatism, vol. 62(11), 2010, s. 3161–3172.
29 K. Wiącek: Analiza obrazów transiluminacyjnych stawów międzypaliczkowych bliższych osób zdrowych, Praca magisterska, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
DOI :
Cytuj : Hołowacz, I. ,Jałówko, M. ,Danielewska, M. ,Iskander, R. ,Podbielska, M. ,Senhadri, H. ,Kuczyński, M. ,Chwała, W. ,Mirek, E. ,Rudzińska, M. ,Frydel, J. ,Kuźma, M. ,Bauer, J. ,Wiącek, K. ,Boerner, E. , Obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych kobiet w zależności od wieku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 2/2013
facebook