The anisotropy estimation of the coronarography images by means of the computer analysis of the texture – the initial report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena anizotropii obrazów koronarograficznych metodami komputerowej analizy tekstury – doniesienie wstępne

Authors :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Biały, D.
Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 4, 50-396 Wrocław, darekbialy@poczta.onet.pl,
Buszman, P.
Górnośląskie Centrum Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Chałubińskego 6a, 50-368 Wrocław, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Abstract : W pracy przedstawiono wstępne rezultaty cyfrowej analizy standardowych obrazów koronarograficznych z zastosowaniem oceny parametrów tekstury obrazu. Uzyskano wyniki wskazujące na możliwą przydatność wybranej metody dla prostego oszacowania stopnia anizotropii zarówno obrazu wyjściowego, jak też obrazu poddanego uprzednio przekształceniom morfologicznym.

This paper were presents preliminary results of the digital analysis of coronarography images using the methods of texture analysis. The results demonstrated that it is possible simple estimation to determine the degree of the anisotropy, both of the initial images, as well as of images subjected to morphological transformations.

Keywords : koronografia, anizotropia, analiza tekstury, coronography, anisotropy, texture analysis,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Biały, D. ,Buszman, P. ,Syrycki, M. ,Syrycki, M. , Ocena anizotropii obrazów koronarograficznych metodami komputerowej analizy tekstury – doniesienie wstępne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook