Ocena fotogrametryczna stanu funkcjonalnego stopy biegaczy długodystansowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Ocena fotogrametryczna stanu funkcjonalnego stopy biegaczy długodystansowych

Autorzy :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Obidowski, R.
Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, lacti@pr.pl,
Sipko, T.
Katedra Fizjoterapii AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. (071) 3473084, tsipko@wp.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoleiapii, At;ademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3,5, 51-617 Wrocław, tel. (071) 347 36, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laserolerapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bycłgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medieum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Górska-Kłęk, L.
Katedra Fizjoterapii , Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, lei. + 48 (071) 347 33 55, ekolgk@awf.wroc.pl,
Abstrakty : Celem pracy była ocena ukształtowania stopy u biegaczy długodystansowych. Badaniom poddano 24-osobową grupę zawodników. Do oceny stanu budowy morfologicznej stóp wykorzystano metodę fotogrametryczną. Analiza uzyskanych wyników wykazała częstsze występowanie płaskostopia poprzecznego w starszej grupie wiekowej (50-72 lata). Natomiast w młodszej grupie wiekowej (20-30 lat) odnotowano częstsze występowanie pronacji lub supinacji przodo-stopia. U badanych przeważa typ stopy z różnym stopniem obniżenia wysklepienia podłużnego.

The aim of the study was the evaluation of the feet shape of long-distance runners. The study was performed on 24 subjects. To assess the state of foot morphology photogrammetric method was applied. The obtained results demonstrate that diagonal flatfoot is more frequent in the older group (age of 50-72 years), whereas the pronation or forefoot supination are more common in the younger group (age of 20-30 years) of subjects.

Słowa kluczowe : metoda fotogrametryczna, biegacze długodystansowi, stopa, photogrammetric method, long-distance runners, foot,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 4
Strony : 341 – 343
Bibliografia : 1. J. Skarżyński: Bieg maratoński, Wyd. Mega Sport, Szczecin 2004, s. 89-110.
2. E. Demczuk-Wlodarczyk: Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka, Studia i Monografie, AWF, Wrocław, 66, 2003, s. 102-110.
3. E. Demczuk-Wlodarczyk, E. Biec: Budowa morfologiczna stóp zawodników trenujących sporty wałki. Fizjoterapia, 3-4, 2002,5.37-42.
4. E. Demczuk-Wlodarczyk, B. Ostrowska, E. Bieć, E. Boerner: Constitution foot of swimmer, Mołoda Sportivna Nauka Ukrainy, Vyp. 6, 2, 2002, s. 307-313.
5. J. Zaremba: Wpływ biegów długodystansowych i średniodystansowych na kształtowanie się stopy biegacza, WSWF, Poznań 1956, s. 8-12.
6. J.R. Zieliński, L. Unicka, B. Pacelt, M.J. Wychowański: Próba morfofunkcjonalnej oceny stopy człowieka. Wychowanie Fizyczne i Sport, 4, 1994, s. 83-92.
7. J.R. Zieliński, L. Unicka: Stopy ciężarowców w świetle badań ciągłych. Wychowanie Fizyczne i Sport, 3, 1992, s. 43-52.
8. A. Ziemińska: Wpływ ćwiczeń fizycznych na budowę stopy. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1, 1959, s. 83-84.
9. S. Nogalski i wsp.: Morfologia stóp chłopców w wieku 13-14 lat uprawiających grę w piłkę nożną, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 11, 1994, s. 91-99.
10. J. Matynia: Dynamiczne zmiany łuku podłużnego stopy zawodniczek i zawodników piłki koszykowej. Kultura Fizyczna, 9, 1958, s. 25-26.
DOI :
Cytuj : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Obidowski, R. ,Sipko, T. ,Skrzek, A. ,Łukowicz, M. ,Zalewski, P. ,Górska-Kłęk, L. , Ocena fotogrametryczna stanu funkcjonalnego stopy biegaczy długodystansowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook