Quality and Efficiency Evaluation of SPA Treatment in 20th Military SPA & Rehabilitation Hospital, Krynica-Zdrój, Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena jakości i skuteczności leczenia sanatoryjnego w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju

Authors :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Abstract : Celem pracy była odpowiedź na pytanie – jaki jest wpływ zabiegów uzdrowiskowych i na wybrane parametry zdrowia i samopoczucia pacjentów? W tym celu poddano obserwacji 33 kobiety przebywające na 21-dniowym turnusie uzdrowiskowym. Na początku i na końcu pobytu oceniono intensywność bólu skalą VAS, siłę mięśniową – testem Bieringa-Sorensena, sprawność funkcjonalną – testem powtarzalnego wstawania z pozycji siedzącej (Sit-to-Stand Test), gibkość – poprzez pomiar zakresu siadu dosiężnego. Rewitalizację organizmu oceniano, badając stężenie hormonu wzrostu w surowicy krwi. Pacjentki wypełniły również zestaw kwestionariuszy pomiarowych systemu jakości oraz oceniły retrospektywnie swoją sprawność fizyczną przed i na zakończenie pobytu w sanatorium. Uzyskano wyniki świadczące o statystycznie istotnym zmniejszeniu odczuwanego bólu, wzroście siły mięśni grzbietu, poprawie sprawności funkcjonalnej, wzroście gibkości ciała, zwiększeniu stężenia hormonu wzrostu w surowicy krwi. Zdaniem pacjentek, nastąpił istotny wzrost sprawności fizycznej po pobycie w sanatorium. Zabiegi uzdrowiskowe zostały ocenione dobrze. Zarejestrowane niezgodności nie przekroczyły poziomu krytycznego ustanowionego dla systemu jakości zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2001.

The purpose of the present study was to investigate: what is an influence of SPA treatment on health condition and well-being of patients? According to that 33 women were observed during 21 days evaluation treatment. Outcome measures were visual analogue scale of pain, sit-to-stand test, forward bench in sitting position and plasma level of human growth hormone. Objects were asked to fill in descriptors in questionnaires designed to evaluate quality and efficiency of SPA treatment procedures and to estimate their physical activity in reverse. At baseline all variables were significantly different than in outcome. Intensity of pain was lower, muscle strength, functional capacity, body flexibility and plasma level of HGH were higher. Physical general activity was much higher after SPA treatment, in subjects opinion. SPA procedures were estimated to be quite good and there was no critical incompatibility according to PN EN ISO 9001:2001.

Keywords : leczenie uzdrowiskowe, uzdrowisko, test Bieringa-Sorensena, system jakości, PN-EN ISO 9001:2001, Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju, SPA treatment, SPA, Biering-Sorensen test, quality system, PN EN ISO 9001:2001, Military SPA & Rehabilitation Hospital, Krynica-Zdrój, Poland,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Damijan, Z. , Ocena jakości i skuteczności leczenia sanatoryjnego w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook