The evaluation of spinal curvature within frontal and sagittal plane in children aged 10-12 by means of posturometer

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej u dzieci w wieku 10-12 lat za pomocą posturometru

Authors :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (71) 3473263, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Abstract : Celem pracy była ocena potencjalnego wpływu krzywizny kręgosłupa na kąty kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej. Badaniem objęto 120 dzieci obojga płci w wieku 10-12 lat z wadami postawy ciała oraz zdrowych. Do badań wykorzystano nieinwazyjny komputerowy zestaw określający położenie zbioru punktów w przestrzeni trójwymiarowej – Posturometr-S.

The aim of the study was to estimate the potential influence of spine curvature on the chest kyphosis and loin lordosis curve patterns. The examination was carried out on 120 children, boys and girls, aged 10 to 12 years. Each group included healthy children and these with posture defects. Body posture was measured by means of Posturometr-S.

Keywords : kręgosłup, krzywizny kręgosłupa, płaszczyzna czołowa, spine, spine curvature, frontal plane,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2011
Number : Vol. 17, nr 1
Page : 17 – 20

Bibliography
: 1. A. Górecki, J. Kiwerski, I. Kowalski, W. Marczyński, J. Nowotny, M. Rybińska, U. Jarosz, M. Suwalska, W. Szalachowska-Kluza: Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania – rekomendacje ekspertów, Pol. Ann. Med., 2009, vol. 16(1), s. 168-177.
2. Z. Mei, LM. Grummer-Strawn, A. Pietrobelli, A. Goulding, M.I. Goran, W.H. Dietz: Validity of body mass index compared with other body-composition screening indexes for the assessment of body fatness in children and adolescents, American Journal of Clinical Nutrition, vol. 75(6), 2000, s. 978-985.
3. K. Chromik, M. Micherda, K.A. Sobiech, D. Śliwa: Zastosowanie urządzenia diagnostyczno-pomiarowego i Posturometr-S do oceny ruchomości kręgosłupa u młodzieży w wieku 13-15 łat, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, voi. 16, 2010, s. 205-207.
4. W. Mieszała, J. Migasiewicz, E. Jaskólski, K. Chromik, W. Błach: Zastosowanie pomiarów elongacji kątowej w ocenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów leczonych z powodu dyskopatii odcinka lędźwiowego, Fizjoterapia Polska, voi. 7(1), 2007, s. 10-14.
5. E. Zeyland-Malawka: Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układu odniesienia w badaniu postawy ciała, Fizjoterapia, voi. 3, 2003, s. 5-12.
6. K. Chromik, A. Rohan-Fugiel, D. Śliwa J. Fugiel: Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, voi. 15, 2009, s. 346-347.
7. K. Walicka-Cupryś, Ł. Przygoda, L. Sadowska, E. Szeliga: Ocena krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa dzieci w wieku 11-13 lat, Young Sport Science of Ukrainę, voi. 3, 2010, s. 38-45.
8. K. Chromik, A. Burdukiewicz, W. Śliwa: The somatic conditionings ofthe girls and boys juvenescent body posture, Polish Journal of Environmental Studies, voi. 17(4A), 2008, s. 72-76.
9. K. Dobosiewicz: Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa, Wyd. Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 1999.
10. A. Makarczuk, T. Szewczyk: Zaburzenia symetrii ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, K. Górniak (red.): Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, Wyd. ZWWF, Biała Podlaska 2005, s. 41-48.
11. J. Anwajler, A. Skrzek, T. Skolimowski, M. Woźniewski, T. Urban: Wielkości fizjologicznych krzywizn kręgosłupa a parametry czynnościowe mięśni tułowia u dzieci z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa, Postępy Rehabilitacji, voi. 16, 2002, s. 19-21.
12. K. Górniak: Znaczenie profilaktyki i korekcji wad postawy ciała u młodzieży w okresie dojrzewania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D:Medicina, voi. 59(2), s. 221-225.
DOI :
Qute : Wojciechowski, J. ,Chromik, K. ,Chromik, K. , Ocena krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej u dzieci w wieku 10-12 lat za pomocą posturometru. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook