Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass

Autorzy :
Skotny, A.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com,
Pucińska, J.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Łagan, S.
Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, slagan@mech.pk.edu.pl,
Kalwarska, M.
Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
Jaszczur, I.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, izabela.jaszczur@awf.wroc.pl,
Koprowski, P.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213,
Wrzosek, Z.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213,
Skomudek, A.
Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Instytut Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, a.skomudek@po.opole.pl,
Szczegielniak, J.
Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Instytut Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76,
Skomudek, W.
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, 45-036 Opole, ul. Luboszycka 5,
Abstrakty : Kompleksowa rehabilitacja po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego odgrywa istotną rolę w procesie poprawy wydolności fizycznej. Informacja określająca intensywność ukrwienia tkanek i wpływ zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych na jego poziom może być ważnym elementem umożliwiającym określenie efektów rehabilitacji kardiologicznej. Termowizyjna metoda badań diagnostycznych może dostarczać istotnych informacji o rozkładzie temperatury w wyznaczonym obszarze ciała pacjenta. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań termowizyjnych u chorych po przeprowadzonym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykorzystaniem własnej żyły odpiszczelowej.

Comprehensive rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting plays an important role in improving of physical fitness. Information indicating the intensity of the impact of tissue perfusion and used physical therapy procedures can be an important element to determine the effects of cardiac rehabilitation. Thermal imaging diagnostic method can provide an important information on the distribution of the temperature within the chosen body parts. The paper presents some results of thermovision studies performed in patients after the coronary artery bypass grafting surgery.

Słowa kluczowe : pomost aortalno-wieńcowy, rehabilitacja, zabiegi fizjoterapeutyczne, termowizja, coronary artery bypass grafting, rehabilitation, physiotherapy, thermovision,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2013
Numer : Vol. 19, nr 1
Strony : 32 – 39
Bibliografia : 1 A.L. Hawkes, M. Nowak, B. Bidstrup, R. Speare: Outcomes of coronary artery bypass graft surgery, Vascular Health and Risk Management, vol. 2(4), 2006, s. 477–484.
2 Standardy rehabilitacji kardiologicznej, Folia Cardiologica, vol. 11, sup. A, 2004.
3 M. Misterski, M. Jemielity, B. Perek, P. Buczkowski, P. Samolewski, R. Szajkowski, W. Stachowiak, W. Sarnowski, M. Walczak, W. Dyszkiewicz: Zastosowanie tętnicy promieniowej w operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego, Nowiny Lekarskie, vol. 74(1), 2005, s. 8–12.
4 E. Krauze, M. Wyględowska-Kania, E. Pierzchała, E. Syguła, D. Wcisło-Dziadecka, B. Kajewski, R. Bogucki: Próba porównania wyników badań termograficznych i histopatologicznych w ocenie znamion barwnikowych i wybranych nowotworów skóry, Dermatologia kliniczna, vol. 7(4), 2005, s. 199–203.
5 A. Jung, J. Żuber, F. Ring: Możliwość zastosowania termografii w diagnostyce medycznej, Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 14(1), 2008, s. 27–28.
6 M. Chudecka, A. Lubkowska: Temperature changes of selected body’s surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision, and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature, Journal of Thermal Biology, vol. 35(8), 2010, s. 379–385.
7 D. Mikulska, R. Maleszka, M. Różewicka: Zastosowanie badań termograficznych jako metody diagnostycznej w dermatologii, Dermatologia Kliniczna, vol. 4(1–4), 2002, s. 57–60.
8 J. Taradaj: Wykorzystanie badań termowizyjnych we współczesnej medycynie, Rehabilitacja w praktyce, vol. 3, 2007, s. 16–17.
9 A. Dębiec-Bąk, A. Skrzek, A. Jonak: Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych, Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 15(4), 2009, s. 322–327.
10 A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek, A. Dębiec-Bąk, U. Pilch: Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych, Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol.13(2), 2007, s. 141–146.
11 S. Bagvathiappan, T. Saravanan, J. Philip, T. Jayakumar, B. Ray, R. Karunanithi, T. M. R. Panicker, M.P. Korath, K. Jagadeesan: Infrared thermal imaging for detection of peripheral vascular disorders, Journal of Medical Physics, vol. 34(1), 2009, s. 43–47.
12 A. Szentkuti, H.S. Kavanagh, S. Grazio: Infrared thermography and image analysis for biomedical use, Periodicum Biologorum, vol. 113(4), 2011, s. 385–392.
13 H. Borodulin: Termometria kożnych pokrowow pieredniobokowoj powierchnostii grudnoj klatki w diagnostikie koronarnoj nedostatecznosti, Terap Arch, vol. 35, 1963, s. 37–39.
14 M. Markiewicz, J. Bednarzewski: Zachowanie się ciepłoty skóry przedniej powierzchni klatki piersiowej w zawale serca, Polski Tygodnik Lekarski, vol. 20, 1965, s. 1893–1896.
15 M. Prasał, M.K. Sawicka, A. Wysokiński: Termowizja jako metoda diagnostyczna stosowana w kardiologii, Kardiologia Polska, vol. 68(9), 2010, s. 1052–1056.
16 Ł. Jaworski, P. Siondalski, K. Jarmoszewski, J. Rogowski: Arm temperature distribution in thermographic pictures after radial artery harvesting for coronary bypass operation, Interactive cardiovascular and thoracic surgery, vol. 6 2007, s. 598–602.
17 F.E. Ghashghaei, M. Sadeghi, S.M. Marandi, S.E. Ghashghaei: Exercise-based cardiac rehabilitation improves hemodynamic responses after coronary artery bypass graft surgery, ARYA Atherosclerosis Journal, vol. 7(4), 2012, s. 151–156.
DOI :
Cytuj : Skotny, A. ,Pucińska, J. ,Łagan, S. ,Kalwarska, M. ,Jaszczur, I. ,Koprowski, P. ,Wrzosek, Z. ,Skomudek, A. ,Szczegielniak, J. ,Skomudek, W. , Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 1/2013
facebook