Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda

Autorzy :
Wrona, A.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Dereń, E.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Pawik, Ł.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35, lukaszpawik@gmail.com,
Konieczny, G.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Wrzosek, Z.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Łuczak, E.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Fizjoterapii, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w I Katedrze Rehabilitacji, 90-419 Łódź, pl. Hallera 1, elzbietaluczak@op.pl,
Słaba, S.
Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 114,
Rochmiński, R.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Fizjoterapii, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w I Katedrze Rehabilitacji, 90-419 Łódź, pl. Hallera 1,
Rżewska, E.
Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 114,
Abstrakty : Lokomocja człowieka jest bardzo ważnym elementem jakości życia. Po amputacji kończyny dolnej, zwłaszcza, jeśli ten zabieg pozbawia amputowanego stawu skokowego i kolanowego, jakość ta dramatycznie się obniża. W takiej sytuacji poruszanie się wymaga znacznej energii, by zachować równowagę i nauczyć się chodzić od nowa. Chód w protezie jest dla pacjenta dużym wyzwaniem. Celem naszych badań była ocena poprawności i sprawności chodu pacjentów po amputacji jednej kończyny dolnej w obrębie uda, zaopatrzonych w protezy tymczasowe i definitywne. Badaniami objęto grupę 102 pacjentów zaprotezowanych i usprawnianych w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi. Wśród badanych byli pacjenci nie tylko zaopatrzeni w protezy tymczasowe, ale także i ci, którzy od paru lat nosili protezy definitywne. Oceniano dopasowanie i pionowanie protezy, stan kikuta oraz poprawność i sprawność chodu w różnych warunkach. Analiza chodu wykazała, że występowały różne odchylenia lokomocji i o różnym nasileniu. U pacjentów używających protezę tymczasową tylko u 12% badanych nie zaobserwowano odchyleń podczas chodu. Najczęściej występowała nierówna długość kroków i unoszenie się na zdrowej stopie. W podgrupie używającej protezę definitywną u 67% nie zaobserwowano odchyleń, a najczęściej występowało utykanie na stronę protezy. Na poprawność i sprawność chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda miał przede wszystkim wpływ czas, który upłynął od amputacji. Im dłuższy okres tym bardziej poprawny chód i mniejsza ilość odchyleń, a także lepsza sprawność chodu.

Locomotion is a very important element of human life. Unfortunately, after lower limb amputation the quality of life drastically changes, especially, if the procedure deprive amputee of ankle and knee joint. In such situation locomotion requires considerable energy in order to maintain balance and start to walk again after operation. Walking in artificial limb is a big challenge for patient. Purpose of our research was to estimate correctness and ability of walking of patients after transfemoral amputation of one limb, equipped with temporary or definitive prostheses. Research group included 102 patients supplied with artificial limbs, treated in the Provincial Clinic of Orthopedic Equipment in Lodz. Among examined subjects there were patients equipped with temporary and definitive artificial limbs. Adjustment and alignment of artificial limb, state of stump, and correctness and proficiency of walk in different conditions, was evaluated. Analysis of walk showed various deviations with different intensity during walking. Only within 12% of patients with temporary prostheses no deviations during walking were observed. The most common problems were anisometric length of steps and lifting over healthy foot. In the group of 67% of patients with definitive prostheses t the most common deviation was limping over artificial limb. The correctness and proficiency of walk was influenced by period between the amputation and evaluation. The longer time after amputation, the more correct pattern of walking and less deviations, were observed.

Słowa kluczowe : kikut, proteza tymczasowa, proteza definitywna, chód, stump, temporary prosthesis, definitive prosthesis, walk,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2014
Numer : Vol. 20, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Wrona, A. ,Bauer, J. ,Dereń, E. ,Pawik, Ł. ,Konieczny, G. ,Wrzosek, Z. ,Łuczak, E. ,Słaba, S. ,Rochmiński, R. ,Rżewska, E. , Ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 1/2014
Facebook